Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Genealogieën aantal treffers: 225
titeltypemuseumafbeelding
21
 
Kwartierstaat van Mr. Jan Taekele Anema.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
22
 
Het Regeeringsgeslacht Gonggrijp in Harlingen, Sneek en Franeker.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
23
 
Geslachtlijst van den Frieschen tak der Familie ten Cate.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
24
 
Overzicht van de verzamelingen berustende bij het centraal bureau voor genealogie en het iconographisch bureau.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
25
 
Andreas Paulus' Hoekema (1750-1801) en syn neiteam.
maker:  Hoekema, C.P.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
26
 
Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. Deel I. Achtkarspelen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
27
 
Genealogie familie Vrolijk.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
28
 
Koningen scheepsbouwers en zeevaarders.
maker:  Vreugdenhil, A.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
29
 
Tuinier. Geschiedenis van een Gaasterlandse familie. Parenteel van het echtpaar Anne Geerts Tuinier en Aaltje Wanders Bergsma.
maker:  Jong, J. de
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
30
 
Het familieboek Kappenburg 1690-1982.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
31
 
Vier generaties Lampe in de textiel 1797-1995.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
32
 
Genealogie Fam. Kingma. Nazaten van Hylke Jans Kingma.
maker:  Kingma, T.H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
33
 
De Nederlandsche Adel of naamlijst van de afstammelingen der edelen in Nederland benevens hunne huwelijken, kinderen en nakomelingen tot op heden.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
34
 
Wieuwerd (Wyoerd) en Britswerd met betrekking tot het Walta-bezit benevens blik op enkele dorpsgenoten en eigen familie-belevenissen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
35
 
De Van Loon's. De foarfaers fan Folkert van Loon, Eisma van Loons, Glastra van Loons, Potter van Loons, Swartte van Loons, van Loon Pennig, ensfh.
maker:  Roarda, R.S.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
36
 
Die Geschichte der Borkumer Walfängerfamilie Meyer.
maker:  Linke, Dr. Hans
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
37
 
Tromp. Protestant Friesland.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
38
 
Roorda's op een hellend vlak. overschuytmakers en andere Roorda's van Drachten.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
39
 
Wees van een der Leij sin. Stamboom der Familie van der Leij.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
40
 
Wassenaer en de zeemacht. Jacob van Wassenaer van Obdam en zijn tijd.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum