Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Boerderijen aantal treffers: 59
titeltypemuseumafbeelding
1
 
De Stjelp op Koehoal.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
2
 
Het Friesche boerenhuis in twintig eeuwen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
3
 
Van wezenzorg naar stadsbeland. Het Old Burger Weeshuis te Sneek 1581-1981.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
4
 
Langs Frieslands oude boerderijen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
 
Overzicht over de boeren-plaatsen-bouw in Nederland.
maker:  Peters, C.H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
Kent U Friesland ook zó?
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
7
 
Openbare Verkooping van Onroerende Goederen onder IJsbrechtum, Sneek, SCharnegoutum en Hommerts.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
 
Documentatie Landelijke bouwkunst.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
9
 
De Friesche kleihoeve. Bijdrage tot de geschiedenis van den cultuurgrond vooral in Friesland en Groningen.
maker:  Postma, Dr. O.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
10
 
Achtkarspelen. In lêsboek oer de geakunde fan in Wâldgemeente.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
11
 
De Fryske boerkerij en it boerelibben yn 'e 16e en 17e ieu.
maker:  Postma, Dr. O.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
12
 
Friesland en de woningwet 1902-1912.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
13
 
Friesland feit en onfeit.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
14
 
Openbare Verkooping van de vruchtbare sate en landen genaamd: 'De Eekema' (...)
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
15
 
Boerderijen.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
16
 
Bouwkundig Album. Verzameling van kleine ontwerpen voor architecten, timmerlieden, aannemers, opzichters, aankomende bouwkundigen enz.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
17
 
Van alles en nog wat over Friesland.
maker:  Sikkema, K.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
18
 
Voorlopige bibliografie historisch boerderij-onderzoek 1960-1963.
maker:  Wander, B.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
19
 
De bouwkunst van ons land.
maker:  Vriend, J.J.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
20
 
170 jaar. Een eigen kijk op boerderijen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum