Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Belastingen aantal treffers: 27
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Vlootherstel en legeraugmentatie 1770-1780.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
2
 
Minne Jorrits reis nei it Kollummer oproer.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
3
 
Resolutiën concerneerende (...) de finale afdoening der klagten van de Magistaaten der Steeden Harlingen en Sneek over (...) de Stads Gragten.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
4
 
Wet op de patenten voor schippers.
maker:  Loos, W.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
 
Handleiding bij de invordering van waterschapslasten.
maker:  Verstegen, F.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
Extract uit het Register der Resolutien van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
7
 
Placaat by de edele mogende Heeren Staaten van Vriesland ingesteld op het stuk der Impositien By Collecte in te vorderen.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
 
De waterschapslasten in de Provincie Friesland.
maker:  Mansholt, D.R.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
9
 
Regelen betreffende belastingheffing 1930. Gemeente Sneek.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
10
 
Schoolgelden.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
11
 
Reglement betrekkelijk het heffen van een vuurgeld, (...) wegens het plaatsen van een lichtgevens vuurbaken op de Galamadammen (...)
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
12
 
Notificatie. [inzake de heffing van plaatselijke belastingen in Workum]
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
13
 
Handleiding Musea en BTW.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
14
 
Cultuur en Fiscus. De fiscale aspecten van cultuursponsoring, schenkingen, donaties en aankopen.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
15
 
Musea en Fiscus
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
16
 
Departement van Financiën. Directie te Leeuwarden. Verpachting van tollen op 's Rijks Groote Wegen.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
17
 
Kort Vertoog over de Friesche Havenpachten. Waar in wordt aangetoond, dat een gedrukt negotie Moetafnemen, en in tegendeel de aanmoediging derzelve een Land doet gelukking worden.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
18
 
Tjerkwerd en de trekvaart, trekweg en trekschuit later stoomboot van Workum naar Bolsward.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
19
 
Vlinders, vogels en vergeelde papieren. Biografie en Bibliografie Gerrit Dijkstra Hzn. (1909-1970).
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
20
 
Museumrechtwijzer. Juridisch handboek voor musea.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum