Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Witsen, Nicolaes Cornelisz. aantal treffers: 37
titeltypemuseumafbeelding
21
 
Hoe men bij oudts al groote vlooten uitgerust, en verre schip-vaarten aangereght heeft
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
22
 
Onderscheidelyke geslachten van scheepen der ouden, en voornaamelijk van de groote scheepen, die Philopater en Hiero oprechten
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
23
 
Scheeps-timmeren der oude Grieken en Romeinen, zoo ten krijg als ten koop-handel : stellen der riem-reien
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
24
 
Wie eerst scheepen bouwde; en in 't algemein van het scheeps-bouwen der ouden
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
25
 
Scheepen, om hun zonderlyk gebruik, in ongemeene aanmerkinge
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
26
29429 
Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier: Waer in wijtloopigh wert verhandelt, de wijze van scheeps-timmeren, by Grieken en Romeynen: Scheeps-oeffeningen, Strijden, Tucht, Straffe, Wetten en gewoonten. Beneffens Evenmatige grootheden van Schepen onses tijts, ontleet in alle hare deelen: Vers...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
27
29591 
Noord en Oost Tartaryen: behelzende eene beschryving van verscheidene Tartersche en Nabuurige Gewesten, in de Noorder en Oostelykste deelen van Aziën en Europa; Zedert naauwkeurig onderzoek van veele Jaaren, en eigen ondervinding ontworpen, beschreven, geteekent, en in 't licht gegeven,
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
28
31284 
Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier: Waer in wijtloopigh wert verhandelt, de wijze van scheeps-timmeren, by Grieken en Romeynen: Scheeps-oeffeningen, Strijden, Tucht, Straffe, Wetten en gewoonten. Beneffens Evenmatige grootheden van Schepen onses tijts, ontleet in alle hare deelen: Vers...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
29
6299 
Noord en Oost Tartarye, ofte bondig ontwerp Van eenige dier Landen en Volken, Welke voormaels bekent zijn geweest. Beneffens verscheide tot noch toe onbekende, en meest nooit voorheen beschreve Tartersche en Nabuurige Gewesten, Landstreeken, Steden, Rivieren, en Plaetzen, in de Noorder en Oosterlyks...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
30
Atlas106_5 
Kaart van Rusland, door N. Witsen, F. de Wit en I. Covens & C. Mortier, ca. 1725Imperii Russici sive Moscoviae...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
31
H130 
Opdracht van invrijheidstelling van twee personen aan Jan van Nes, 18 mei 1666
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
32
K1536 
Tartaria, sive Magni Chami Imperium
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
33
K251 
Mappe Monde ou Globe Terrestre en deux plans hemispheres dressees sur les observations de Messrs.. Sanson, Nolin de Fer de l'Isle et principalement sur la carte (de) Monsieur Nicolaas Witsen ... par Covens et MortierWereldkaart, uitgegeven door Covens & Mortier, na 1721
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
34
K254 
Nieuwe Lantkaarte van het Noorder en Oosterdeel van Asia en Europa, strekkende van Nova Zembla tot China aldus getekent, beschreven, in kaart gebragt en uytgegeven sedert een nauwkeurig onderzoek van meer als twintig jaaren door Nicolaes Witsen anno 1687 Cons. Amst.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
35
N667 
Pontus Euxinus of Niewe en naaukeurige paskaart van de Swarte ZeePaskaart van de Zwarte Zee, circa 1720
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
36
WAE627 
Texel en Fliestroom bij eijgen herhaelde pijlingen en lange ondervindinge .. door N. Witsen const. Amst. in het jaar MDCCXII, getekend van Isaak de Graaf ... Texel en Fliestroom bij eijgen herhaelde pijlingen en lange ondervindinge .. door N. Witsen
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
37
WAE911 
Carte nouvelle de la grande Tartarie...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam