Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Voorbeijtel Cannenburg, Willem aantal treffers: 134
titeltypemuseumafbeelding
101
NII [volgnr. 02007] 
De reizen van Prins Hendrik als zeeofficier; korte samenvatting van de voordracht, gehouden in de vergadering der Vereeniging. "Oranje Nassau Museum" van 29 December 1930
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
102
NII [volgnr. 02016] 
Niederländischer Schiffbau im 18. Jahrhundert
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
103
NII [volgnr. 02270] 
De ontdekkingsreis van Abel Janszoon Tasman 1642 - 1643 : A.V.R.O.-lezing gehouden voor de microfoon op dinsdag 25 febr. 1936
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
104
NII [volgnr. 02646] 
The Amsterdam "Ships camels"
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
105
NII [volgnr. 02661] 
Beschrijvende catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen, 1600 - 1900 [in het] Nederlandsch Historische Scheepvaart Museum
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
106
2009.2033 
Beschrijvende catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen, 1600 - 1900, [in het] Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
107
NII [volgnr. 03803] 
Een 17e eeuwsch Engelsch koningsjacht onder Amsterdamsche vlag
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
108
2009.2033 
Beschrijvende catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen, 1600 - 1900, [in het] Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
109
S.1791 
Geschiedenis van Nederland ter zee : eerste deel
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
110
S.1835 
Geschiedenis van Nederland ter zee : tweede deel
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
111
S.1914 
Geschiedenis van Nederland ter zee : derde deel
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
112
S.1925 
De Nederlandsche vlag op de wereldzeeën : ontdekkingsreizen onzer voorouders
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
113
S.1949 
De invoering van de navigatielichten voor zeil- en stoomschepen
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
114
S.1963 
Geschiedenis van Nederland ter zee : vierde deel
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
115
NII [volgnr. 01826-1] 
Platen-album van het Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, Amsterdam 1935
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
116
S.2106 
Vervarelijke Schipbreuk van 't Oost-Indisch jacht "Ter Schelling" onder 't landt van Bengale; verhalende deselfs verongelukken, en den gruwelijken hongers-noot van 32 schip-breukelingen op zeker onbewoont eilant, daer sy van 't wrak met een vlot aenquamen als ook hoe sy van het selve eilant in Benga...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
117
S.2217 [nr 0001] 
De tinnen schotel van Willem de Vlamingh teruggevonden!
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
118
S.3119 
De "Groene Draeck", het snelle schip van Maerten Harpertsz. Tromp
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
119
S.3561 
De Nederlandse Poolexpeditie 1882 - 1883
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
120
 
Scheepsnamen vroeger en nu : lezingen gehouden voor de Naamkunde-commissie der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op 21 november 1959
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum