Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Spilbergen, Joris van aantal treffers: 33
titeltypemuseumafbeelding
21
29844 
Siebender Theil der Orientalischen Indien, darinnen zwo unterschiedliche Schiffarten begrieffen. Erstlich Eine Dreyjährige Reyse Georgij von Spielbergen Admirals ober drey Schiffe, welche gefahren, und nach viel widerwertigkeiten An.1604. wider in Seelandt ankomen, darinnen seine gantze Reyse, und w...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
22
29886 
Recueil des voiages Qui ont servi à l'établissement et aux progrès de la Compagnie des Indes Orientales, Formée dans les Provinces-Unies des Païs-Bas. Tome Premier. ; [Tome Second. ; Tome Troisieme. ; Tome Quatrieme ; Tome Cinquieme ; Tome Sixieme ; Tome Septieme.] Seconde Edition reveue, et augme...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
23
30024 
Historis Journael Van de Voyage Gedaen met 3 Schepen uyt Zeelant naer d'Oost-Indien onder het beleyt van den Commandeur Joris van Spilbergen, sijn eerste Reyse. Inden jare 1601. 1602. 1603. 1604. Als meede Beschryvinge vande Tweede voyage ghedaen met 12 schepen na d'Oost-Indien onder den Admirael St...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
24
30025 
Historisch Journael vande Voyagie ghedaen met ses Schepen, uytghereed zijnde door de vermaarde Heeren Bewinthebberen vande Oost-Indische Compaignie uyt de Vereenighde Nederlanden, te weten de groote Sonne, de groote Mane, den Jager, de Jacht, de Meeuwe van Amsterdam, den Aeolus van Zeelandt, de Morg...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
25
30026 
Australische Navigatien, Ontdeckt door Iacob Le Maire ende Willem Cornelisz. Schouten. Inde Iaeren Anno 1615, 1616, 1617, Daer in vertoont is, in wat gestalt sy, by Zuyden de Straet Magellanes, eenen nieuwen doorganck gevonden hebben, streckende tot in die Zuydt-Zee, met de verklaeringhe vande vreem...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
26
30027 
Oost ende West-Indische Spiegel Der 2.leste Navigatien, ghedaen inden Jaeren 1614.15.16.17 ende 18. daer in vertoont woort, in wat gestalt Ioris van Speilbergen door de Magellanes de werelt rontom geseylt heeft, met eenighe Battalien so te water als te lant, ende 2 Historien de een van Oost ende de ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
27
30687 
The sea fight in the Road of Gibraltar the 25. of Aprill last, betwixt the K. of Spaines Carackts and Gallions, and the Hollandish men of Warre, reported by a letter written a-bourd the Hollands Fleete,
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
28
A.0145(090) 
Miroir Oost et West-Indical, auquel sont descriptes les deux dernières navigations, faictes es années 1614, 1615, 1616, 1617 et 1618; l'une par ... George de Spilbergen ; icy sont aussi adjoustées deux histoires, l'une des Indes Orientales, l'autre des in* àes Occidentales ...; l'autre faicte par Ja...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
29
A.0145(091) 
Spiegel, Oost ende West-Indische, waer in beschreven werden de twee laetste navigatien ghedaen inde jaeren 1614, 1615, 1616, 1617 ende 1618; de eene door Joris van Spilbergen ...; hier syn mede by ghevoecht twee historien, de eene vande Oost ende de andere vande West-Indien ...; de andere ghedaen by...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
30
A.0145(263) 
Copie van een brief van den heere Admirael Spilberghen; inhoudende de voyage by hem gedaen door de Strate Magelanica tot in de Zuydt-zee, al waer hem bejeghent is de vlote van Don Rodrigo de Mendosa, daer hy mannelycken tegen gevochten ... heeft; ende voorts wat hem op die reyse wedervaren is tot in...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
31
A.1778(02) 
Historie ende generale beschrijvinge van die heerlicke victorie, die God verleent heeft den kloucken ende stouten hefdt, Here Jacob van Heemskercke, als admirael in die bave voor die stadt Gibaltar inde strate, anno 1607
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
32
B.0216(0225) 
't historiael journael van de voyagie ghedaen met drie schepen ghenaemt den "Ram", "Schaep", ende het "Lam", ghevaren uyt Zeelandt, van der stadt Camp-Vere, naer d' oost-Indien, onder 't beleyt van den heer Admirael Joris van Spilbergen, gedaen in de jaren 1601, 1602, 1603 ende 1604 [ deel uit de bu...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
33
B21825a-P2 
Nova Totius Orbis Terrarum Descriptio
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam