Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Schouten, Willem Cornelisz. aantal treffers: 28
titeltypemuseumafbeelding
1
 
A wonderful voiage round about the world
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
1583 
De ontdekkingsreis van Jacob Le Maire en Willem Cornelisz. Schouten in de jaren 1615-1617 : journalen, documenten en andere bescheiden
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
15976 
Novi Freti, a parte meridionali freti Magellanici, in Magnum Mare Australe Detectio; Facta Iaboriosissimo et periculosissimo itinere à Guilielmo Cornelij Schoutenio Hornano, Annis 1615, 1616, et 1617, totum Orbem terrarum circumnavigante.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
16169 
Iournal ou Relation exacte du voyage de Guill. Schouten, dans les Indes: Par un nouveau destroit, et par les grandes Mers Australes qu'il a descouvert, vers le Pole Antartique. Ensemble des nouvelles Terres auparavant incognuës, Isles, Fruicts, Peuples, et Animaux estranges, qu'il a trouvé en son ch...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
16385 
Oost- en West-Indische Voyagie, Door de Strate Magallanes naer de Moluques, met ses Schepen onder den Commandeur Ioris Spilbergen, Als mede De wonderlijcke Reyse ghedaen door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn, en Iacob le Maire, in den Jaere 1615, 1616, 1617, hoe sy besuyden de Straet van Magallan...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
17333 
Iournael Ofte Beschryvinghe van de wonderlicke reyse, ghedaen door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn, inde jaren 1615.1616 en 1617. Hoe hy bezuyden de Strate van Magellanes een nieuwe passagie tot inde groote Zuydzee ontdeckt, en voort den gheheelen Aerdkloot omghezeylt, heeft, Wat Eylanden, vreem...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
19466 
Australische Navigatien, ontdeckt door Iacob Le Maire inde Iaeren Anno 1615. 1616. 1617. Daer in vertoont is, in wat gestalt sy, by zuyden de Straet Magellanes, eenen nieuwen duerganck ghevonden hebben, sterckende tot in die Suydt-Zee, met de verklaeringhe vande vreemde Natien, Volcken, Landen ende ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
19470 
Navigations Australes. Des couvertes par Iacob Le Maire, es années 1615.1616.1617. Esquelles est de monstré en quelle façon ils ont trouvé, un nouveau passage pres du destroict Magellanes, Sestenddant dans la Zuidermer. avec declaration, des nations estranges gens, païs, et rencontres, quíls ont Veu...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
19745 
Historisch Journael vande Voyagie ghedaen met ses Schepen, uytghereed zijnde door de vermaarde Heeren Bewinthebberen vande Oost-Indische Compaignie uyt de Vereenighde Nederlanden, te weten de groote Sonne, de groote Mane, den Jager, de Jacht, de Meeuwe van Amsterdam, den Aeolus van Zeelandt, de Morg...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
20012 
Journael ofte beschryvinghe van de wonderlijcke reyse, ghedaen door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn, inde jaren 1615, 1616 en 1617. Hoe hy bezuyden de Strate van Magellanes een nieuwe Passagie tot inde groote Zuyd-zee ontdeckt, en voort den gheheelen Aerdt-kloot omgheseylt heeft. Wat Eylanden, v...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
20029 
Die sechzehende Schifffahrt. Journal, Oder Beschreibung der wunderbaren Reise Wilhelm Schouten auss Hollandt, im Jahr 1615., 16. und 17. Darinnen er eine neuwe Durchfahrt neben dem Freto Magellanico, welche bisshero noch unbekannt gewesen, in die Suyd See entdeckt. Beneben erzehlung, was für Land, I...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
20030 
Australische Navigatien.ontdeckt door Iacob Le Maire inde Iaeren Anno 1615.1616.1617. Daer in vertoont is, in wat gestalt sy, by zuyden de Straet Magellanes, eenen nieuwen duerganck ghervonden hebben, sterckende, itot in die Suydt-Zee, met de verklaeringhe vande vreemde Natien, Volcken, Landen ende ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
20035 
Iournael ofte Beschryvinghe van de wonderlijcke reyse, gedaen door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn, inde Jaeren 1615, 1616 ende 1617. Hoe hy bezuyden de Strate van Magellanes een nieuwe Passagie tot inde groote Zuyd-zee ontdeckt, en voort den gheheelen Aerdt-kloot om-gheseylt heeft. Wat Eylanden...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
20036 
Iournael Ofte Beschryvinghe van de wonderlijcke Reyse, gedaen door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn, inde Jaren 1615., 1616. en 1617. hoe hy bezuyden de Straet van Magellanes een nieuwe Passagie ofte Strate, tot inde groote Zuyd-zee ontdeckt, ende voort den gheheelen Aerdtkloot omghezeylt heeft. ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
15
20037 
Iournael, Ofte Beschrijvinghe van de wonderlijcke Reyse, gedaen door Willem Cornelisz. Schouten van Hoorn, inde Jaren 1615, 1616 en 1617 : Hoe hy bezuyden de Straet van Magellanes een nieuwe Passagie ofte Strate, tot inde groote Zuyd-zee, ontdeckt, ende voort den geheelen Aerdt-kloot omgezeylt heef...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
16
20038 
Journael Ofte Beschryvinghe van de wonderlijcke Reyse, gedaen door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn, inde Jaren 1615. 1616. en 1617. : Hoe hy bezuyden de Straet van Magellanes een nieuwe Passagie ofte Strate, tot inde groote Zuyd-zee ontdeckt, ende voort den geheelen Aerdt-kloot omgezeylt heeft. ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
17
20048 
Journaal Van de Wonderlijke Reyze, Gedaan door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn, In de Jaaren 1615., 1616. en 1617. Verhalende hoe dat hy Bezuyden de Straat Magellanes, eenen Nieuwen doorgank gevonden heeft, strekkende tot in de Zuyd-Zee, met de Vreemdigheden der Volkeren, Landen en Wonderheden, ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
18
20050 
Diarium vel Descriptio laboriosissimi, et Molestissimi Itineris, facti à Guilielmo Cornelii Schoutenio, Hornano, Annis 1615, 1616 et 1617. Cum à parte Australi freti Magellanici, novum ductum, aut fretum, in Magnum Mare Australe detexit totumque Orbem terrarum circumnavigavit. Quas Insulas, et regio...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
19
20052 
Diarium vel Descriptio laboriosissimi, et molestissimi Itineris, factià Guilielmo Cornelii Schoutenio, Hornano. Annis 1615. 1616. et 1617. Qui à parte Australi freti Magellanici, novum ductum, aut fretum, in magnum Mare Australe detexit, totumque Orbem terrarum circumnavigavit.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
20
20053 
The Relation Of a Wonderfull Voiage made by William Cornelison Schouten of Horne. Shewing how South from the Straights of Magelan, in Terra Del-fuogo : he found and discovered a newe passage through the great South Sea, and that way sayled round about the world. Describing what Islands, Countries, P...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam