Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Noort, Olivier van aantal treffers: 72
titeltypemuseumafbeelding
41
BWAE249a-P20 
La Baye la baye
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
42
BWAE249a-P21 
Vng Batteau Japan dut Champan
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
43
BWAE249a-P22 
La comune acconsie polonoise/ Vng Capitaine de JapanLetter A. Is een Capiteyn ofte Edelman van Japan/ gheelcet in lichten syde/ met allerley loofwerck ende bloemen geschildert/ hebbende een boghe in sijn rechterhant met een sabel op syn zijde/ welcke sabels op Japan gemeackt werden/ so snydende dat ...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
44
BWAE249a-P23 
La bataille dutre nous et cenlp de Manille faicte le 14 Decembre an 1600Afconterfeytinge hoe den Admirael van Manille seer stout aen ons boort quam/ dapper schiettende / en daer naer ons schip innam/ also dat wy ondert Boevener moesten vluchten/ ons weerende met spietsen en Roers/ van des morgens to...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
45
BWAE249a-P24 
Ladmiral surmonte sen allant au fond a nostre veue
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
46
BWAE249a-P25 
Description de Manille anecq la prise de nostre brigantinAfconterfeytinge van het Lant Manille/ wy onder seyl zijnde/ sagen den Vice Admirael aencomen/ met onse Jacht gevangen/ ende syn Vlaghe afgenomen/ maer condent niet ontsetten/ want wy te qualijck ghestelt waren. B. Is een Casteel der Spaengiae...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
47
BWAE249a-P26 
Vng gallion de malacca brise aux Rochiers a nostre veue
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
48
BWAE250-P01-TP 
Roterodamum
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
49
BWAE250-P02 
Isola del PrincipeAcontexfeytinge van Isole de Principe legghende anderhalf graet by noorden de Linie. daer den Generael moest aen varen om het cranck volck te ververschen Sendende drie Saloupen met veertich man aen Lant. daer van vier op gingen met een Vredevaen. de Portugesen deden vergelijcx ons ...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
50
BWAE250-P03 
Afbeelding van gevecht met de Portugezen in de baai van Ilhe de PrincipeLa baye de l'Isle du PrinceDen Generael sulcks verstaende heeft syne Schepen inde Bay ghecort. A. Zijn de Schansen der Portugesen. B. Is de schermutlinge die wy met 120. Man dede tegen de Portugesen C. Is een Schans by ons volck...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
51
BWAE250-P04 
Afbeelding van inwoners van het eiland de PrincipeLes habitans de lisle du PrinceAfcontexfeytinge vant volck op Isole de Principe. A. Is een Overste onder haer/ ghebruyckende een Rondas met een spiets/ en een Rapier opt lijf hangende. B. Is een ghemeen Man so hy dagelijcx gaet. C. Zijn haer vrouwen/...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
52
BWAE250-P05 
Afbeelding van Rio de JaneiroRio JaeveroAfcontexfeytinge van Rio Javero leggende op 23. graden 15. minuten by zuyden de linie. G. Hier lagen wy met onse schepen eerst gheset. A. Is het Casteel der Portugesen leggende op de noortzyde vanden inganck. B. Tegen overt Casteel leyt de Stadt Javeiro. C.Is ...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
53
BWAE250-P06 
Afbeelding van I.S. Sebastiaen huidig São SebastiaoI.S. SebastiaenAfcontexfeptsel van Isole S. Sebastiaen/ leggende op 24. graden by zuyden de linie. A. Hier voeren y ses man aen Lant van Capiteyn Huydecoopers volck. B. Hier wy werde so veel Vis ghevanghen als de netten telken mael konden lyden. C. ...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
54
BWAE250-P07 
I. S. ClaraAfcontexfeptinge vant Eylant S. Clara: A.Hier brachten wy alle onse crancken aen Lant. B. Is een Eylantken oft Clip daer wy vele vis vingen. C. Is het Schip de Eendrachts dat hier verbrant werdt omdat het soo leck was dattet niet langher voort mocht.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
55
BWAE250-P08 
Afbeeling van Porto Desire het huidige Puerto DeseadoPorto de SeijroPorto DesireAfcontexfeptinge van Porta Desire leggende op de hooghte van 47. graden 40. minuten/ by zuyden de Linie een Lant met weynich gheboomte. Capiteyn Jacob Jansz Huydecooper is hier ghestorven en eerlick begraven.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
56
BWAE250-P09 
Kaart van Straat MagallanesFretum Magallanicum in quod Olivier a Noort Generalis
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
57
BWAE250-P10 
Afbeelding van het eiland La Mocha bij ChiliLa Moche in Chili
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
58
BWAE250-P11 
Afbeelding van inwoners van het eiland La Mocha bij ChiliLes habitans de la Mocho
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
59
BWAE250-P12 
Afbeelding van achtervolging op Spaanse koningsschip Bon JesusS. MariaA. Is onsen Admirael B. Is ons Jacht. C. Is een Spaens Scheepken ghenaemt Bon Jesus comende vant Eylant S. Maria t welcke wy nae jaechden om dat sy van ons coemste niet souden boodschappen.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
60
BWAE250-P13 
Afbeelding van het eiland Los LadronesIsle de Ladrones
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam