Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Luyken, Jan aantal treffers: 75
titeltypemuseumafbeelding
21
A.5781(02) 
De moddermolen.
maker:  Luyken, Jan
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
22
A/003/342 
Ets Het beleg van de stad Grave door de prins van Parma, 7 juni 1586
maker:  Luyken, Jan
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
23
A/003a/037 
Gravure 'Vertooninge van de ontsachlyke Spaansche krygs vloot, in den jaare 1588'
maker:  Luyken, Jan
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
24
A/003a/038 
Gravure De galeien van Frederik Spinola door 's landts oorlogsscheepen overseilt in den jaare 1602
maker:  Luyken, Jan
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
25
A/003a/039 
Gravure 'Zeeslag, tusschen den graaf van Bossu, en den Noordt Hollanders, voorgevallen den 11. en 12. October, 1573'
maker:  Luyken, Jan
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
26
A/003b/119 
Gravue J. Luyken, 'Lijkstatie van den beroemden Zee-Held Michiel de Ruyter'
maker:  Luyken, Jan
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
27
Atlas35 
De Groote Nieuwe Vermeerderde Zee-Atlas ofte Water-Werelt. Vertoonende in sigh alle de Zee-Kusten des Aardtryks ... t'Amsterdam, By Johannes van Keulen ... 1694
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
28
B11408-P01 
Leven en bedryf van Cornelis Tromp.
maker:  Luyken, Jan
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
29
B11408-P05 
Tombe van den Admiraal Marten Harpentsz Tromp.
maker:  Luyken, Jan
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
30
B11408-P10 
Tromp door den Koning van Deenemarken Ridder geslagen.
maker:  Luyken, Jan
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
31
B11408-P12 
Lykstaatsie van Cornelis Tromp, Lieut. Admiraal Generaal van Holland en West-Vriesland.
maker:  Luyken, Jan
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
32
B27364-P01-TP 
Historie van Barbaryen, En des zelfs zee-roovers
maker:  Luyken, Jan
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
33
B27364-P02 
Den Nieúwen Bassa onder Kooningh van Algiers afgesonden vanden Grooten Heer
maker:  Luyken, Jan
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
34
B27364-P03 
Prosessie der Verloste Slaaúen.
maker:  Luyken, Jan
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
35
B27364-P04 
Aruch en Cheridyn Barbarossa / Koningen van Algiers.
maker:  Luyken, Jan
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
36
B27364-P05 
Hoúding van den Divan t' Algiers.
maker:  Luyken, Jan
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
37
B27364-P06 
[geen titel] fol: 107
maker:  Luyken, Jan
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
38
B27364-P07 
[geen titel] fol: 147
maker:  Luyken, Jan
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
39
B27364-P08 
Túnis
maker:  Luyken, Jan
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
40
B27364-P09 
Verbranden van 22 Scheepen inde Haven van Golette
maker:  Luyken, Jan
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam