Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Keulen, Johannes van (I) aantal treffers: 60
titeltypemuseumafbeelding
21
CDJ848 
Gezicht op Algiers vanuit zee.Afbeelding van Algiers en het omleggende Land wanneer de mouillie w.n.w. een half Myl van uw is na 't leven geteekend door Martinus Lambrechts, captein ter Zee. 1734
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
22
CDJ851 
Paskaart van de Straat van Gibraltar
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
23
CDJ854 
Kaart van Sri Lanka (Ceylon)Caart van het Eyland Ceylon, rondsom gemeeten op ordre van wylen den Wel Ed: Gestr. Heer de Heer Ryklof van Goens, als deszelfs Gouverneur; en nu tot algemeenen dienst door den Wel Ed: en Hoog-geleerden Heere, de Heer David Mill, Professor der Godgeleertheid tot Utrech...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
24
K16 
Wassende graade Paskaart Vertonende alle de Zeekusten van Europa ... geteeckent door D. Rembrantz. van Nierop. T'Amsterdam, By Pieter Goos .... Seyn nu te Bekoomen by Iohannus van Kuelen
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
25
K162 
Nieuwe paskaart van Texel en den Horst
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
26
K187 
Paskaart Vande Rivieren Commewini Suriname en Cupanama Door C. J. Vooght Geometra. 't. Amsterdam By. Johannes van Keulen Boek en Zee kaart verkoper aande Niewe brug inde Gekroonde Lootsman. Met Privilegie voor 15 Iaren.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
27
K188 
Nieuwe Pascaert Van al de Carnarisse Eylande Met al hunne diepten en drooghte Dus ver Naeukeurig op gestelt. t'Amsterdam by Iohannis van Keulen
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
28
K21 
Paskaerte van het inkomen van de Maes ... t'Amsterdam by Joannes van KeulenPascaerte van 't Eylandt Roosenburg door de Oude en Nieuwe Maes tot aen Dordrecht ... by Joannes van Keulen
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
29
K25 
Paskaarte van de Zuyder Zee, met alle des Zelfs inkomende Gaaten: Soo als die op 't Zeekerts konnen Bezeylt worden ... Tot Amsterdam by Joannis van Keulen Boek verkooper en Graadboog maaker aan de Nieuwenbrug in de Gekroonde Lootsman
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
30
K50 
Nieuwe verbeeterde Paskaart van de Noord Zee ... geteekent en in het ligt gebragt door Capt. Ioan Heytemann, tot Christiana. tot Amsterdam by Iohannes Loots ...Deese Caart van de Noord Zee ... is nu te bekomen by Ioannes van Keulen die deselve gekogt heeft van de erfgenamen van de Wed. I.Loots en I....
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
31
K51 
Nieuwe wassende Pas Caart van de geheele Noord-Zee ... na de Observatien van captein Johann Heyteman van Christiana. Te Amsterdam by Ioannes van Keulen
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
32
K52 
Kaart van de Zeeuws-Vlaamse kust[Nieuwe groote Paskaart, strekkende van Walcheren tot Duynkerken]
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
33
K56 
Nieuwe Paskaart Vande Geheele Canaal Tusschen Engeland en Vranckryck 't Amsterdam Bij Ioannes van Keulen ... Nieuwelijk Opgestelt door Gerard van Keulen ...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
34
K58 
Nieuwe Paskaart van 'T Oostelykste Gedeelte van 'T Kanaal ... Door Joannes van Keulen ... tot Amsterdam
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
35
K59 
Nieuwe Paskaart van den Westelyksten deel van het Kanaal, strekkende aan de Engelsche kust van Poortland tot de Sorlingen, en aande Fransche kust van het Eylandt Guernsey tot Heysant... tot Amsterdam, door Ioannes van Keulen
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
36
K63 
Nieuwe Paskaart van Ierland en de West kust van Engeland, Vervattende in sig St. Joris en het Verkeerde Kanaal ... te Amsterdam by Joannes van Keulen ....
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
37
K64 
Kaart van een deel van de Atlantische Oceaan tussen Ierland, Engeland en Frankrijk
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
38
K72 
Nieuwe en Naauwkeurige Paskaart van de Guineese, Goud, Trand en Slave Kust ... te Amsterdam door Joannes van Keulen
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
39
K73 
Plano de Oran en desselfs Casteelen en ook van Marzalquivier. Anno 1734.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
40
K91 
Pas-kaart Vande Zee-kusten van Guiana Tusschen Cabo Noord en Rio Amano Door Vooght Geometra T Amsterdam By Johannes van Keulen ....
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam