Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Keulen, Gerard van aantal treffers: 136
titeltypemuseumafbeelding
81
DB4708 
Kalender van 1971 van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij in het Spaans.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
82
K12 
Nieuwe afteekening van het Eyland Spitsbergen, opgegeven door de Commandeurs Giles Outger Rep, en in 't Ligt gebragt en uytgegeven door Gerard van Keulen
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
83
K190 
Het Noorderdeel van De Noord Zee Seer Dienstig Voor de Oost Indiese Kruijssers. Tot Amsterdam bij Gerard van Keulen Aan de Nieuwen Brugh. m.o.: 1726
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
84
K191 
Het Naauw van de Middellandsche Zee off de Straat van Gibralter in 't Groot Tot Amsterdam bij Gerard van Keulen Aen de Nieuwen Brugh
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
85
K192 
Afteekeningh Van de Noord Occiaen Strecken van Tessel agter Irland Om tot Aan de bancq Van Terra Neuf Seer dienstigh Voor de Westindise Scheep Vaardt Tot Amsterdam bij G: Van Keulen Aende Nieuwen brug
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
86
K193 
Insulae Iavae Pars Occidentalis Edente Hadriano Relando. t Amsterdam by Gerard van Keulen aan de Nieuwe brug met Privilegie I
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
87
K3 
De baay en Stadt van Gibraltar
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
88
K53 
Afteekeninge van de Noord Occiaen Streckende van Tessel agter Island om tot aen de banck Vam Terra Neuf seer dienstigh Voor de Westindische Scheepvaerdt. Tot Amsterdam bij G. van Keulen ....
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
89
K54 
Nieuwe Afteekening Omte Zijlen Van Hitland na de Straet Davids En Hutson tot Amsterdam bij G: Van Keulen
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
90
K55 
Nieuwe Wassende Graeden Kaert van de Noord Occiaen, van Hitland tot inde Straet Davids, ... welke Straet nu Nieulyks en Naeukeruig afgeteekent en beschreven is door Schipper Laurens Feykes Haan .... Tot Amsterdam by Gerard van Keulen ....
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
91
K56 
Nieuwe Paskaart Vande Geheele Canaal Tusschen Engeland en Vranckryck 't Amsterdam Bij Ioannes van Keulen ... Nieuwelijk Opgestelt door Gerard van Keulen ...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
92
K60 
Het Eylandt Heysandt ... Tot Amsterdam bij Gerard van Keulen ... 1710
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
93
K61 
t Eyland Garnsey off Isle Grenezeij of Guerneze Behoort aan de Engelse is geleegen in Het Kanaal in de Kiskasse bij C. de la Hague ... Tot Amsterdam by Gerard van Keulen ....
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
94
K62 
Nieuwe Afteekening van het Eyland Jarsey of Iarzee Iersey of Isle Gerzeij, Behoorende aen de Engelse Geleegen in 't Canaal aan de France Kust bezuyden C: de la Hague. Tot Amsterdam bij Gerard van Keulen ....
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
95
K65 
de Eijlanden Van Corsica en Sardinia met de tegen Over geleegen kust van Barbarija. Tot Amsterdam by G. van Ceulen ...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
96
K66 
de Kusten van Italien Van t Eijland Elba tot C della Colomne als ook een gedeelte van de Eijlanden van Corsica Sardinia en Sicilia int Grood. tot Amsterdam by G: van Ceulen ...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
97
K67 
Pas-Caart van de Weder zytsche Zee-kusten soo van Italia als Dalmatia en Griecken In de Golff van Venetien. T'Amsterdam By Gerard van Keulen ..... 1716
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
98
K68 
het Incomen van de Golf van Venetia Vertoonende de Zuijtkust van Sicilia Calibria Griekenland en Morea in 't Groodt Seer Naukeurigh Opgesteld. tot Amsterdam Bij G. van Keulen ...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
99
K69 
Nette Afteekeninge van de Golf Golf Van Venetien Vertoonende Alle Desselfs Havenen Reede en baijen Int Groodt. tot Amsterdam by G. Van Ceulen
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
100
K70 
het Oosterdeel van de Middelandsche Zee Van t Eyland Rodius tot Schanderoene 1714. tot Amsterdam by G: Van keulen ...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam