Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Keulen, Gerard van aantal treffers: 136
titeltypemuseumafbeelding
101
K74 
de Kuste van Egipten en Barbaria beginnende Van Jaffa tot I: Soliman INt Groodt. tot Amsterdam by G. van Keulen
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
102
K75 
Nieuwe Platte Paskaart van de Roode Zee in Oostindien. Syn nu te bekoomen Tot Amsterdam By Gerard van Keulen. ... carte Particuliere de la Mer Rouge ... A Amsterdam Auparavant Chez Pierre Mortier ...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
103
K76 
Carte des Principales Ports de Mer Bancs de Sable &: Qui sont dans la Mer Rouge ... tot Amsterdam bij Gerard van Keulen
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
104
K77 
Nieuwe Afteekening van het Eyland Curacao, ... Mitsgaders de haven van St. Anna en 't Fort Amsterdam Int grood, als ook hoe Sig dit Eyland uyt der Zee Vertoont. Tot Amsterdam by Gerard van Keulen
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
105
K78 
Nieuwe Afteekening van het Eyland Curacao, ... Mitsgaders de haven van St. Anna en 't Fort Amsterdam Int grood, als ook hoe Sig dit Eyland uyt der Zee Vertoont. Tot Amsterdam by Gerard van Keulen ...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
106
K98 
Afteekening van de Rivier Barbice en Courantin. Opgestelt en uytgegeven tot Amsterdam door Gerard van Keulen ..
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
107
KIM/1315PK 
Gekleurde gravure uitgegeven door Gerard van Keulen te Amsterdam. Engels admiraalsschip voerende 104 stukken kanons
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
108
KIM/1316PK 
Gekleurde gravure Frans admiraalsschip van de eerst rang
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
109
KIM/1317PK 
Gekleurde gravure uitgegeven door Gerard van Keulen te Amsterdam. Hollandse en Franse Admiraalsschepen in gevecht met elkaar
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
110
KIM/1428RK 
Ingekleurde gravure uitgegeven door Gerard van Keulen te Amsterdam. Hollands admiraalsschip van 96 stukken kanon
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
111
N126 
Insulae Javae pars occidentalis edente Hadriano Relando Insulae Javae pars Orientalis edente Hadriano RelandoKaart van Java
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
112
N216 
Nieuwe afteekening van het eyland Curacao vertoonende alle desselfs geleegentheden mitsgaders de haven van St Anna en 't fort Amsterdam [...]Paskaart van Curaçao
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
113
N258 
Wereldkaart door Gerard van KeulenNieuwe Wassende Graaden Paskaart Vertoonende alle bekende Zeekusten en Landen op den geheelen Aard Boodem of Werelt
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
114
N263 
Kaart van de kolonie Berbice in SurinameAfteekening van de rivier Barbice en Courantin
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
115
N520 
Pas-kaart van de rivieren Commewini Suriname Suramaca Cupanama en Courantin vertooonende alle desselfs plantagie en wie deselve bezitten alles op 't naukeurigste opgestelt
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
116
P2009-81 
Nieuwe Aftekening van alle de Banken, Canaalen, Tonnem en Dieptens Geleegen voor de Stad Enkhuysen in de Zuyder Zee. Waar in Aangeweesen word hoedanig men wyt de Stad Nar de Vuurtoren door het Voorland Gevoegelyk kan maken een Nieuwe Zeehaven.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
117
P2143 
AmsterdamGezicht op Amsterdam vanaf het IJ
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
118
P2622 
Kon: Willems SCHIP den BRIEL, en 't ADMIRALITEITS JAGT voor 't Oude Hoofd van ROTTERDAM afvaarendeFregat 'Den Briel'
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
119
P868 
Schouw-park aller SCHEEPS-VLAGGEN des geheelen WATER-WAERELDS; vermeerderd Met ruim 50 NIEWE, nooit voor dezen in 't Licht gebrachte; en VERBETERD van veele grove fouten bij de anderen begaan. Te samengesteld en uitgegeeven door GERARD van KEULEN, te AMSTERDAM aan de Nieuwebr. met Privilegie &c.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
120
S.0001(01) 
De groote nieuwe vermeerderde zee-atlas ofte water-waereld ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum