Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Honoré Naber, Samuel Pierre l' aantal treffers: 93
titeltypemuseumafbeelding
61
S.0029 [nr 0012] 
In een open sloep van Australië naar Java (1656)
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
62
S.0029 [nr 0014] 
Journael; ofte, Dagelijcxsz aenteykeninghe wegen de notabelste geschiedniszen voorgevallen en gepasseert op de derde voyagie van Gijsbert Heecq naer Oost-Indijen; alsmede hetgene noch (binnen zijn tijdt) in meer andere quartieren van dien is voorgegevallen; ... begonnen in de maent November A°. 1654...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
63
S.0029 [nr 0028] 
De Ruyter's journaal tijdens de expeditie naar Denemarken (1659-'60)
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
64
S.0029 [nr 0039] 
Een goed woord voor het mindere marinepersoneel
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
65
S.0029 [nr 0062] 
Notitie journaelsser wijse gehouden van tgeene mijn, Isaacq Sweers ... int cort is voorgevallen
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
66
S.0029 [nr 0063] 
Necrologie van Johannes Gijsbert Willem Jacobus Eilerts de Haan, 1865 - 1910
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
67
S.0029 [nr 0090] 
Hoe Gouverneur "Padbrugge" over gamelle- en andere zaken dacht
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
68
S.0029 [nr 0092] 
De derde voyagie van Gijsbert Heecq naar Oost Indijen
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
69
S.0029 [nr 0093] 
Herdrukken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde : no. 1 Journael ofte gedenckwaerdige beschryvinghe van de Oost-Indische Reijse van Willem IJsbrantsz. Bontekoe, uitgegeven door Dr. G.J. Hoogewerff, Utrecht, A. Oosthoek, 1915
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
70
S.0161(401)01-1 
Reizen van Willem Barents, Jacob van Heemskerck, Jan Cornelisz. Rijp en anderen naar het noorden, 1594 - 1597
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
71
S.0161(401)01-1 
Reizen van Willem Barents, Jacob van Heemskerck, Jan Cornelisz. Rijp en anderen naar het noorden, 1594 - 1597
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
72
S.0161(401)02 
Beschrijvinghe ende historische verhael van het Gout koninckrijck van Gunea, anders de Gout-custe de Mina genaemt, liggende in het deel van Africa
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
73
S.0161(401)08 
Reizen van Jan Huyghen van Linschoten naar het Noorden (1594 - 1595); met 16 kaarten en platen
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
74
S.0161(401)09 
Toortse der zee-vaert, door Dierick Ruiters (1623). - Samuel Brun's Schiffarten (1624)
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
75
S.0161(401)17 
Toortse der zee-vaert door Dierick Ruiters (1623) ; Samuel Brun's Schiffahrten (1624)
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
76
S.0161(401)19 
Reizen van Willem Barents, Jacob van Heemskerck, Jan Cornelisz. Rijp en anderen naar het Noorden, (1594 - 1597)
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
77
S.0462 
Beschrijvinghe van der Samoyeden landt en Histoire du pays nommé Spitsberghe ... met 5 kaarten, een plaat en een afbeelding tusschen den tekst
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
78
S.0648 
"'t Leven en bedrijff van Vice-admiraal de With, zaliger"
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
79
S.0855 
Piet Heyn en de zilvervloot; documenten uit het archief van den Luitenant-admiraal Piet Heyn; met toelichting en eene levensbeschrijving ... Bescheiden over de verovering van de zilvervloot ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
80
S.1073 
Jaerlijck verhael van de verrichtinghen der Geoctroyeerde West-Indische Compagnie, in derthien boecken : met kaarten, platen en portretten
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum