Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Halbertsma, H. aantal treffers: 51
titeltypemuseumafbeelding
21
 
Johannes Tjallings Halbertsma. Een Fries koopmansleven uit het midden der 19de eeuw.
maker:  Halbertsma, H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
22
 
Fryske Keaplju en seefarders fan de iere midsieuwen
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
23
 
De zogenaamde hege wieren in Friesland en hun betekenis. Vluchtheuvels of burchtheuvels?
maker:  Halbertsma, H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
24
 
Van de hoge helm en 't rode schild. Friese gouwen onder Saksische heersers.
maker:  Halbertsma, H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
25
 
Hindeloopen en de Hindeloopers, beoordeeld in 18e en 19e eeuwse-geschriften.
maker:  Halbertsma, H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
26
 
Niftarlake, Fries grensgebied?
maker:  Halbertsma, H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
27
 
Oudheidkundig Bodemonderzoek in de Sint Maatenskerk te Bolsward.
maker:  Halbertsma, H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
28
 
Friesische königssagen.
maker:  Halbertsma, H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
29
 
Het ontstaan der Friese terpen.
maker:  Halbertsma, H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
30
 
Over de taak van de Federatie van Friesche Musea en oudheidkamers. Schets van de hedendaagse oudheid- en heemkunde beoefening in Friesland.
maker:  Halbertsma, H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
31
 
Zwanenjachten en zwanentekens in Friesland.
maker:  Halbertsma, H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
32
 
Geologie van het terpengebied tussen Flie en Lauwers
maker:  Halbertsma, H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
33
 
Weinebrêge - Wymbritseradeel.
maker:  Halbertsma, H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
34
 
Terpnamen in het licht der oudheid
maker:  Halbertsma, H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
35
 
The preservation of ancient settlements and landscapes coastal districts of the Netherlands.
maker:  Halbertsma, H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
36
 
Enige merkwaardige gebruiken in het Friesland der dertiende eeuw.
maker:  Halbertsma, H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
37
 
Over de verhouding tussen de luchtfotografie en het oudheidkundig bodemonderzoek.
maker:  Halbertsma, H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
38
 
Het terpenlandschap.
maker:  Halbertsma, H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
39
 
Veenbruggen en hun gebruik, naar aanleiding van een beschrijving uit 1619.
maker:  Halbertsma, H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
40
 
Rondom de Kerck van Sint Maarten de Sneeck. Knipselboek.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum