Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Crone, Ernst aantal treffers: 214
titeltypemuseumafbeelding
101
2005.2412 
Stukken over het jubileumjaarboekje van de Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging
maker:  Crone, Ernst
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
102
2005.2413 
Brief en artikel getiteld 'Hoe genieten wij van de zeilsport'
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
103
2005.2414 
Briefwisseling inzake een artikel getiteld 'Het zeilen op zee en het maken van ongelukken'
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
104
2005.2415 
Briefwisseling inzake het verzoek een bijdrage te leveren aan een boek over algemene scheepvaartkennis
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
105
2005.2416 
Ingekomen brief van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis inzake het verzoek een artikel te schrijven
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
106
2005.2417 
Briefwisseling over de franse vertaling van het artikel getiteld 'Une traduction inédité d'un traité d'Adrian Veen'
maker:  Crone, Ernst
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
107
2005.2418 
Briefwisseling tussen N.D. Haasbroek en E. Crone inzake het artikel getiteld: 'De Luiwagen van Willem Jansz. Blaeu'
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
108
2005.2419 
Briefwisseling tussen P. Schoen en E. Crone inzake de redactie van het artikel getiteld: 'De 12-voetsjol Pinokkio'
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
109
2005.2420 
Briefwisseling tussen Uitgeverij Unieboek en E. Crone over de geleverde bijdrage door E. Crone aan de facsimilé-uitgave van de oudste vertaling in het Frans van Pedro de Medina's 'L'Art de Naviguer'
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
110
2005.2421 
Ingekomen brieven inzake de Nederlandse uitgave van 'The Principal Works of Simon Stevin'
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
111
2005.2422 
Stukken over de publicatie van het boekje getiteld 'Astronomische plaatsbepaling op zee ten behoeve van de watersport'
maker:  Crone, Ernst
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
112
2005.2423 
Briefwisseling inzake de bijdrage van E. Crone aan de Maritieme Encyclopedie over 'Plaatsbepaling'
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
113
2005.2424 
Briefwisseling tussen A. Tonneau en E.Crone inzake het houden van een voordracht over de bijdrage van de Antwerpse wis- en zeevaartkundige Michel Coignet
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
114
2005.2425 
Briefwisseling tussen J.P. Veldhuyzen en E.Crone inzake het houden van een voordracht getiteld 'De historische ontwikkeling van de stuurmanskunst'
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
115
2005.2426 
Briefwisseling tussen J.H. Brans en E.Crone inzake het houden van een voordracht getiteld 'De oudste Hollandsche leerboeken der stuurmanskunst'
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
116
2005.2427 
Stukken over de voordracht getiteld 'Het aandeel van Simon Stevin in de ontwikkeling van de zeevaartkunde'
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
117
2005.2428 
Briefwisseling inzake de voordracht getiteld 'De kaart van Mercator en haar ontvangst bij de zeevaart'
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
118
2005.2429 
Ingekomen brieven inzake de voordracht getiteld 'Leven en werk van Jodocus Hondius'
maker:  Crone, Ernst
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
119
2005.2430 
Briefwisseling inzake de voordracht getiteld 'Het vinden van de weg over zee van praktijk tot wetenschap'
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
120
2005.2431 
Stukken over de voordracht gehouden door E. Crone getiteld 'De navigatiemiddelen van Willem Barents'
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum