Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Commelin, Isaac aantal treffers: 24
titeltypemuseumafbeelding
21
B.0216(0225) 
't historiael journael van de voyagie ghedaen met drie schepen ghenaemt den "Ram", "Schaep", ende het "Lam", ghevaren uyt Zeelandt, van der stadt Camp-Vere, naer d' oost-Indien, onder 't beleyt van den heer Admirael Joris van Spilbergen, gedaen in de jaren 1601, 1602, 1603 ende 1604 [ deel uit de bu...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
22
B.0216(0226) 
Historische verhael van de reyse gedaen inde Oost-Indien, met 15 schepen voor reeckeninghe vande Vereenichde Gheoctroyeerde Oost-Indische Compagnie ; over het beleydt van den droomen ende Manhaften Wybrandt van Waterwijck, als Admirael ende Sebaldt de Weert, als Vice-Admirael. uyt de Nederlanden ghe...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
23
B.0216(0227) 
Grondige ende waerachtige beschrijvinge van het groot ende gout-rijcke Koninkrijck van Guiana, geleghen in America, by Noorden de groote rivier Orelliana, vanden vyfden graet by Zuyden totten vijfden graet by Noorden de Middel-linie, in welcke beschrijvinge de rechte gelegentheyt vande groote ende r...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
24
B.0216(0228) 
kort verhael ofte journael van de reyse gedaen naer de Oost-Indien met 4 schepen, Nederlandt, Vereenigde Landen, Nassou, ende Hoff van Hollandt, onder den Admirael Pieter Both van Amesfort, voor reeckeninge van de Nieuwe brabantsche Compagnie tot Amsterdam, in den iaren 1599, 1600 ende 1601, gehoude...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum