Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: collectie = onderscheidingen (eretitels) aantal treffers: 187
titeltypemuseumafbeelding
141
06958 
Zilveren prijspenning aan lintje, met beeldenaar van Koningin Wilhelmina, zonder verdere aanduidingen, ontwerper J.H. Baars, ca. 1930
maker:  Baars, J.H.
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
142
06959 
Zilveren prijspenning, zijnde de pubklieksprijs van de toneelwedstrijd 1923-1924 van de Utrechtse Rederijkerskamer 'Nic. Beets', aangeboden door de Vereniging 'Koninginnedag' te Utrecht, 1924
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
143
06960 
Prijspenning aan lintje, zijnde de regieprijs van de Nationale Toneelwedstrijd gehouden door de toneelvereniging 'Eensgezindheid' te Krommenie vanwege het 50-jarig jubileum 1877-1927, aangeboden door het bestuur van deze vereniging, 1927
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
144
06962 
Bronzen penning, door de Gemeente Vlaardingen wegens bijzondere verdiensten toegekend aan de Vlaardingse Toneel- en Letterlievende Vereniging 'Varia' op 14 december 1972
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
145
06964 
Zestien lintjes in Vlaardingse kleuren, van verschillende afmetingen, behorende bij draagpenningen die de Vlaardingse Toneel- en Letterlievende Vereniging 'Varia' (1873-) heeft verworven, 1873-1953
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
146
07663 
Goudkleurige medaille met op de voorzijde en voor een koor staande dirigent, aan de keerzijde gravering 'I.K.F. 1965 's-Hertogenbosch, Vr.K. afd. B. 1e prys'. In 1965 gewonnen door zangkoor Vivezza uit Vlaardingen.
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
147
07769 
Zilveren reddingsmedaille met kroontje aan lintje in Noorse kleuren met beeltenis van Oscar II van Zweden en Noorwegen en de tekst op de keerzijde 'For Aedeldaad', 1872-1907.
maker:  Throndsen, A.
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
148
07770 
Zilveren medaille van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen te Rotterdam, verleend aan J. van den Arend, matroos op de logger Cornelia, gedateerd 8 maart 1873.
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
149
07771 
Bronzen medaille, met lint en draagspeld, van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen te Rotterdam, verleend aan C. van Kempen, gedateerd 17 februari 1900.
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
150
07856 
Erepenning uitgereikt op 28 september 1982 door het Gemeentebestuur van 's-Gravenhage aan koordirigente Mevr. Jo Mulder, 1982
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
151
07858 
Koninklijke onderscheiding, Orde van Oranje Nassau in goud met bijbehorend draaglintje, toegekend aan koordirigente Mevr. Jo Mulder, 1948 (?)
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
152
07866 
Eremedaille, gouden munt met afbeelding Koning Willem III, voorzien van versieringen en gravering in de keerzijde 'Aangeb: d/h Eerecomité conc. Pernis 1-8-'28'. Gedragen door de voorzitster van dameskoor 'Vivezza', Mevr. De Buck, 1928
maker:  Rooy, A.T. van
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
153
07964 
Zilveren prijspenning van de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam, 1e prijs toegekend aan J. Schouten in een wedstrijd 'Handteekenen voor de hoogste klassen in de afdeelingen D+E' in juni 1926
maker:  's Rijks Munt
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
154
07998 
Penning, metaal, bronskleurig, met afbeelding Jan van Nieuwenhuizen, achterkant 'De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen * Opgericht 1784 *, gravering ' W. van Hees / 1937 - 1971 / Nut-Vlaardingen '.
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
155
08261 
Penning, rechthoekige prijspenning, voor het winnen van de 2e prijs op de tentoonstelling 'Gouden Handen' in 1952, gewonnen door J. v.d. Heul sr met de maquette, voorstellende de Remonstrantse kerk aan de Hoflaan te Vlaardingen, gemaakt in 1936
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
156
08330 
Zilverkleurige penning, medaille, met op de voorkant een lier, keerzijde tekst 'aangeboden uit dank voor de medewerking aan de viering 50-jarig bestaan 28 juni - 5 juli 1954 van Vlaardings Mannenkoor Orpheus', uitgereikt aan Mevr. K. Verhoeff-Torn, datering 1954.
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
157
08361 
Zilverkleurige penning van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel uitgereikt op 1-2-1946 aan dhr. C.H. Buschmann (o.m. directeur van de Kamer van Koophandel) t.g.v. zijn 25-jarig jubileum bij E.N.C.K. Vlaardingen, datering ca. 1946.
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
158
08368 
Zilverkleurige penning, medaille, zgn. 'penning van de Gemeente Vlaardingen', toegekend door de Gemeente Vlaardingen aan G. van Houwelingen, ingelijst met oorkonde, datering 23 oktober 1964.
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
159
08396 
Zilveren prijspenning voor de best verzorgde haring en vis 1955, door het Bedrijfschap voor Visserijproducten toegekend aan schipper B. van Dijk van de logger 'KW 176 Cornelia Clazina', 1955
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
160
08643 
Zilveren prijspenning, van het Bedrijfschap voor visserijprodukt uitgereikt aan Conservenfabriek Wylax in 1953.
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen