Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: collectie = onderscheidingen (eretitels) aantal treffers: 187
titeltypemuseumafbeelding
121
06393 
Afgietsel in gips van de zilveren penning door het Haagse Genootschap 'Kunstliefde spaart geen vlijt' in 1784 vereerd aan de Vlaardingse dichter Jacob van Dijk, 1930
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
122
06394 
Afgietsel in gips van de zilveren penning door het Haagse Genootschap 'Kunstliefde spaart geen vlijt' in 1784 vereerd aan de Vlaardingse dichter Jacob van Dijk, 1930
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
123
06909 
Verzilverd blikken insigne van eikenbladeren en linten met tekst op een lint 'aan 'Varia' van de O. Beijerlandsche Toneelvrienden 13-4-'26'.
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
124
06936 
Standaard voor een penning
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
125
06938 
Zilveren prijspenning voor het beste toneelspel van de toneelwedstrijd seizoen 1923-1924 van de Utrechtse Rederijkerskamer 'Nic. Beets', 1924
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
126
06939 
Zilveren prijspenning voor de beste regie van de toneelwedstrijd 1926-1927 van de Utrechtse Rederijkerskamer 'Jan van Beers', 1926
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
127
06940 
Zilveren prijspenning, zijnde de ereprijs voor de beste stukkenkeuze van de toneelwedstrijd seizoen 1925-1926 van de Utrechtse Rederijkerskamer 'Nic. Beets',aangeboden door de Gemeente Utrecht, 1926
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
128
06941 
Zilveren prijspenning, door August Falise, zijnde de tweede prijs regie van een toneelwedstrijd 'K.L.O.D.', aangeboden door een kunstlievend lid, 1924
maker:  Falise, August
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
129
06944 
Koperen prijspenning van de rederijkerskamer 'Het Vreugdendal' te Breda vanwege de 'Groote Internationale Toneelwedstrijd',
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
130
06947 
Koperen prijspenning met beeldenaar van Petrus Augustus de Génestet en op de keerzijde de vermelding in het randschrift van de gelijknamige rederijkerskamer te Utrecht (geen datering), 1888
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
131
06948 
Zilveren prijspenning, zijnde de 2e prijs van de Wedstrijd 1887-1888, gehouden door de Utrechtse rederijkerskamer ''Petrus Augustus de Génestet', 1888
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
132
06949 
Zilveren prijspenning aan lintje, zijnde de 2e prijs van de Wedstrijd 1893, gehouden door de Utrechtse rederijkerskamer ''Petrus Augustus de Génestet', 1893
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
133
06950 
Zilveren prijspenning, zijnde de 3e prijs van de Nationale Toneelwedstrijd, in 1922, gehouden door de K.E. Toneelvereeniging 'Varia' te IJmuiden 1902-1922,, 1922
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
134
06951 
Koperen prijspenning, zijnde de eerste prijs van een toneelwedstrijd van de Utrechtse Rederijkerskamer 'Nic. Beets', aangeboden door 'P. Mulders Hotel Noord Brabant Utrecht', datum onbekend.
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
135
06952 
Zilveren prijspenning, zijnde de vierde prijs van de internationale toneelwedstrijd 1926-1927 van het Nederlandsche Toneelverbond Afd. Utrecht. Utrechtse Rederijkerskamer 'Molière', 1927
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
136
06953 
Zilveren prijspenning, zijnde de 'eerepr. beste toon.aan.kl.' van de toneelwedstrijd 1925-1926 van de Utrechtse Rederijkerskamer 'Nic. Beets', aangeboden door de hoofdcommissaris van politie te Utrecht, 1926
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
137
06954 
Metalen prijspenning, zijnde de tweede prijs van de wedstrijd 1926-1927 van de Utrechtse Rederijkerskamer 'Jan van Beers',1927
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
138
06955 
Zilveren prijspenning, zijnde de tweede prijs, 'voor de beste uitspraak', aangeboden door 'Maison Sewing van den Eng. Robes et Manteaux R'dam', bij gelegenheid van de toneelwedstrijd van het 25-jarig jubileum van de dillettanten-toneel-vereniging 'Mutua Amicitia' te Rotterdam, februari 1922
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
139
06956 
Gouden prijspenning aan lintje, zijnde de eerste prijs van de toneelwedstrijd van het seizoen 1925-1926 van de Utrechtse Rederijkerskamer 'Nic. Beets', aangeboden door beschermheer Jhr, J.K. Lampsins van den Velden, 1926
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
140
06957 
Zilveren prijspenning aan lintje, zijnde de eerste prijs voor blijspel van de toneelwedstrijd van het Letterkundig Genootschap 'Geestbeschaving' te Delft vanwege het 35-jarig jubileum, 1895
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen