Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = [Koninklijke Marine] aantal treffers: 1899
titeltypemuseumafbeelding
21
[vrl.nr. 20832] 
"Boreas"; journaal gehouden door den Luit. ter zee J. Vos, aan boord Zr.Ms. korvet "Boreas" onder bevel van den Kapitein ter zee J. Boelen, op een reis van Batavia naar Vlissingen, 3 Aug. - 31 Dec. 1842
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
22
[vrl.nr. 20840] 
Brieven van en aan Luit. ter zee 2e kl. L.R. Koolemans Beynen, alsmede geschriften en brieven, o.a. van de gep. Schout bij Nacht titulair en lid van de Raad van State M.H. Jansen, handelend over hem en de omstandigheden waaronder zijn dood plaats vond, 1878-'81
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
23
[vrl.nr. 20847] 
Persoonlijke correspondentie
maker:  Chambon, Albert
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
24
[vrl.nr. 20859] 
"Dordrecht"; journaal gehouden door den Luit. ter zee J. Vos aan boord Zr.Ms. transportschip "Dordrecht" onder bevel van den Luit. t/z 1e kl. Jhr. P.G.J. de Haze Bomme, op een reis van Hellevoetsluis naar West-Indië en terug, 18 Sept. 1843 - 12 Jan. 1845
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
25
[vrl.nr. 20908] 
Hr.Ms. kruiser "De Ruyter"
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
26
[vrl.nr. 20928] 
De onderzoekingen omtrent den invloed van het scheepsijzer op de kompassen, aan boord van Zr.Ms. ramtorenschip "Koning der Nederlanden"
maker:  Kaiser, P.J.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
27
[vrl.nr. 20938] 
Beschrijving van Hr. Ms. pantserdekschip "Friesland" : met 25 platen in atlas
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
28
[vrl.nr. 20966] 
"Merwede"; journaal gehouden door den Luit. ter Zee T. Vos, op het transportschip "Merwede" onder bevel van den Luitenant ter zee 1e kl. J. Spanjaard, op een reis van Hellevoetsluis naar West-Indië, 5 Sept. - 25 Oct. 1848
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
29
[vrl.nr. 20991] 
Onze Vloot; [maandblad der] Kon. Nederlandsche Vereeniging "Onze Vloot"
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
30
[vrl.nr. 21010] 
"Prins van Oranje"; journaal gehouden door den Luit. ter zee J. Vos, aan boord Zr.Ms. fregat "Prins van Oranje", gedurende een kruistocht in de Middellandsche zee en een rels van Vlissingen naar West-Indië en terug, 1 April 1850 - 18 Sept. 1852
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
31
[vrl.nr. 21021] 
"Rotterdam"; journaal gehouden door den Luit. ter zee J. Vos, aan boord Z.M. fregat "Rotterdam", onder bevel van den Kapt. ter zee H.J. Funing, op een reis van Texel naar Batavia, 21 Dec. 1839 - 14 Juli 1842
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
32
[vrl.nr. 21060] 
Technisch nieuws; [orgaan] der Vereeniging van officieren van den Marinestoomvaartdienst
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
33
[vrl.nr. 21066] 
"Triton"; journaal gehouden door den Luit. ter zee J. Vos aan boord van Zr.Ms. korvet "Triton", ter reede van Batavia, 14 Julij - 2 Aig. 1842
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
34
[vrl.nr. 21098] 
"Willem Frederik Hendrik"; journaal gehouden door den Luit. ter zee J. Vos, aan boord Zr.Ms. transportschip "Willem Frederik Hendrik" onder bevel van den Luit. ter zee 1e kl. G.T. Zoutman, op een reis van Hellevoetsluis naar West-Indië en terug, 11 Juli 1847 - 1 Maart 1848
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
35
[vrl.nr. 21108] 
Reisverslag van den vertegenwoordiger van het K.N.A.G. a/b Hr.Ms. "Nautilus" naar Jan Mayen; met 25 foto's en 1 kaartje
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
36
[vrl.nr. 21166-1] 
Naamlijst en rangschikking van het vaste corps zee-officieren ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
37
[vrl.nr. 21166-2] 
Naamlijst en rangschikking van het vaste corps zee-officieren ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
38
[vrl.nr. 21166-3] 
Naamlijst en rangschikking van het vaste corps zee-officieren ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
39
[vrl.nr. 21166-4] 
Naamlijst en rangschikking van het vaste corps zee-officieren ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
40
[vrl.nr. 21166-5] 
Naamlijst en rangschikking van het vaste corps zee-officieren ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum