Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Zwager, H.H. aantal treffers: 7
titeltypemuseumafbeelding
1
1993.8417 
Begin ende Voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie vervatende de voornaemste Reysen by de Inwoonderen der selver Provincien derwaerts gedaen : alles Nevens de beschrijvinghen der Rijcken, Eylanden, Havenen ...'t Eerste deel
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
2
1993.8418 
Begin ende Voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
3
1993.8419 
Tweede deel van het Begin ende Voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie begrijpende de volgende twaalf Voyagien voor de Inwoonderende...alles met behoorlijcke kaarten en koperen platen....
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4
1993.8420 
Begin ende Voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie Generale beschrijvinghe van Indien.....
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
5
1993.8423 
Historische Beschrijvinghe der seer wijt beroemde Coop-stadt Amsterdam : Waer inne benevens de eerste beginselen ende opcomsten der Stadt ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
6
1993.8424 
Spiegel Van den Ouden ende Nieuwwen Tijdt : Bestaende uyt Spreeck-vvoorden ende Sin-spreucken, ontleent van de voorige ende jegenvvoordige Eeuvve, verlustigt door menigte van Sinne-beelden, met Gedichten en Prenten daer op passende ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
7
1993.8425 
Neder-Landtsche gedenck-clanck : Kortelich openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventien Neder-Landtsche Provintien, 'tsedert den aenvang der Inlandsche beroerten ende troublen, tot den Iare 1625 ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum