Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Weert, Sebald de aantal treffers: 19
titeltypemuseumafbeelding
1
19728 
Kort ende waerachtigh Verhael van `t gheene seeckere vijf Schepen, van Rotterdam in `t jaer 1598. den 27. Junij nae de Straet Magaljanes varende, over-ghekomen is, tot den 21 Januarij 1600. toe, op welcken dagh Capiteyn Sebald de Weert, met `t Schip,`t Gheloove ghenoemt, de selve Strate verlatende, ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
19738 
Historische Verhael, Vande Reyse gedaen inde Oost-Indien, met 15 Schepen voor Reeckeninghe vande vereenichde Gheoctroyeerde Oost-Indische Compagnie: Onder het beleydt van den Vroomen ende Manhaften Wybrandt van Waerwijck, als Admirael, ende Sebaldt de Weert, als Vice-Admirael. Wt de Nederlanden ghev...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
19763 
Waerachtigh Verhael Van de Schip-vaert op Oost-Indien, Ghedaen By de acht Schepen, onder den Heer Admirael Jacob van Neck, en de Vice-Admirael Wybrand van Warwijck, van Amsterdam gezeylt in den jare 1598. Hier achter is aen-ghevoeght De Voyagie van Sebald de Weert, naer de Strate Magalanes.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
2004.5011 
Kort ende waerachtigh verhael van 't gheene seeckere vijf schepen, van Rotterdam in 't jaer 1598 den 27 junij nae de Straet Magaljanes varende, over-ghekomen is ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
5
2011.0319 
Descubrimiento del Cabo de Hornes : relación histórica de dos navegaciones holandesas
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
6
20161 
Journael Van 't geene vijf Schepen, van Rotterdam in 't jaer 1598. den 27. Juny, na de Straet Magalanes Varende, over gekomen is, tot den 21. January 1600 toe, op welcken Dagh Capiteyn Sebald de Weert, Met het Schip 't Geloove genaemt, de selve Straet verlatende, gedwonghen wiert weder naer Huys te ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
29677 
Kort ende waerachtigh Verhael van `t gheene seeckere vijf Schepen, van Rotterdam in `t jaer 1598. den 27. Junij nae de Straet Magaljanes varende, over-ghekomen is, tot den 21 Januarij 1600. toe, op welcken dagh Capiteyn Sebald de Weert, met `t Schip,`t Gheloove ghenoemt, de selve Strate verlatende, ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
29678 
Kort ende waerachtigh Verhael van `t gheene seeckere vijf Schepen, van Rotterdam in `t jaer 1598. den 27. Junij nae de Straet Magaljanes varende, over-ghekomen is, tot den 21 Januarij 1600. toe, op welcken dagh Capiteyn Sebald de Weert, met `t Schip,`t Gheloove ghenoemt, de selve Strate verlatende, ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
29691 
Historische Verhael, Vande Reyse gedaen inde Oost-Indien, met 15 Schepen voor Reeckeninghe vande vereenichde Gheoctroyeerde Oost-Indische Compagnie: Onder het beleydt van den Vroomen ende Manhaften Wybrandt van Waerwijck, als Admirael, ende Sebaldt de Weert, als Vice-Admirael. Wt de Nederlanden ghev...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
29692 
Historische Verhael, Vande Reyse gedaen inde Oost-Indien, met 15 Schepen voor Reeckeninghe vande vereenichde Gheoctroyeerde Oost-Indische Compagnie: Onder het beleydt van den Vroomen ende Manhaften Wybrandt van Waerwijck, als Admirael, ende Sebaldt de Weert, als Vice-Admirael. Wt de Nederlanden ghev...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
29886 
Recueil des voiages Qui ont servi à l'établissement et aux progrès de la Compagnie des Indes Orientales, Formée dans les Provinces-Unies des Païs-Bas. Tome Premier. ; [Tome Second. ; Tome Troisieme. ; Tome Quatrieme ; Tome Cinquieme ; Tome Sixieme ; Tome Septieme.] Seconde Edition reveue, et augme...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
B.0216(0221) 
Kort ende waerachtigh verhael van 't gheene seeckere vijf schepen, van Rotterdam in 't jaer 1598. den 27 junij nae de Straet Magaljanes varende, over-ghekomen is, tot den 21 januarij 1600. toe, op welcken dagh capiteyn Sebald de Weert, met 't schip, 't Gheloove ghenoemt, de felve Strate verlatende, ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
13
B.0216(0226) 
Historische verhael van de reyse gedaen inde Oost-Indien, met 15 schepen voor reeckeninghe vande Vereenichde Gheoctroyeerde Oost-Indische Compagnie ; over het beleydt van den droomen ende Manhaften Wybrandt van Waterwijck, als Admirael ende Sebaldt de Weert, als Vice-Admirael. uyt de Nederlanden ghe...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
14
BWAE282-P1-TP 
schepen op zee
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
15
BWAE282-P2 
De Faam
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
16
BWAE282-P3 
schepen in een baai
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
17
BWAE282-P4 
zeven schepen in een baai bij Praia worden beschoten
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
18
BWAE282-P5 
schildpad
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
19
BWAE282-P6 
de Nederlanders ontmoeten de koning
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam