Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Waghenaer, Lucas Jansz. aantal treffers: 25
titeltypemuseumafbeelding
1
 
The cradle of colonialism
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
The mariners mirrour
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
 
Thresoor der zeevaert. Leyden 1592
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
 
Spiegel der zeevaerdt Leyden 1584-1585
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
Atlas108 
Teerste deel vande Spiegel der Zeevaerdt, vande navigatie der Westersche zee Innehoudende alle de Custen van Franckrijck, Spaignen ende t'principaelste deel van Engelandt, in diversche zee caerten begrepen, met den gebruijcke van dien, nu met grooter naerstigheijt bij een vergadert, ende gepractizee...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
Atlas75 
Spieghel der Zeevaerdt, vande navigatie der Westersche Zee ... Door Lucas Iansz Waghenaer Ghedruct tot Leyden by Christoffel Plantijn voor Lucas Janssz Waghenaer van Enckhuysen. Anno MDLXXXIIII
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
Atlas76 
Pars Prima Speculum Nauticum super navigatione maris Occidentalis confectu ... per Lucam Iohannis Aurigarium. ... Antverpiae, Apud Ioannem Bellerum ad intersigne Aquiae Aureae. MDXCI
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
Atlas77 
Le Nouveau Miroir Des Voiages Marins de la Navigation de la Mer Occidentale & Orientale, contenant toutes les Costes de la France, de l'Espaigne, des Isles Canariennes, & de la principale partie d'Angleterre, Irlande Escosse, Moscovie, Finlande, Norovegue & de toute la mer mediterranée ... par Lucas...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
K6105 
Die stadt EnchuijsenLa ville d'Enchuse située en la Comté d'Hollande comme elle se comporte a present
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
WAE104 
Teerste deel vande spieghel der zeevaerdt, ... Ghedruct tot Leyden, by Christoffel Plantijn, voor Lucas Jansz Waghenaer van Enckhuysen. Anno MDLXXXIIII
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
WAE105 
Eerste deel vande pars prima speculum nauticum super navigatione maris occidentalis ... per Lucam Iohannis Aurigarium ... Lugduni Batavorum, excudebat typis Plantinianis Franciscus Raphelengius pro Luca Iansenio Aurigerio MDLXXXVI
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
WAE106 
Der erst Theil dess Spiegels des Seefart ... Getruck zu Amsterdam durch Cornelium Claussohn Buchhandlern doselbst wonhaftig zum Schreibbuch an der altten Brucken auff dem Wasser MDLXXXIX
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
WAE107 
Pars prima du miroir de la navigation ... En Amsterdam, chez Corneille Nicolas, au Liure de l'Escripture, MDXC
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
WAE108b 
Du miroir de la navigation ... par Lucas fils de Jea Chartier ... en Anvers. Chez Iean Bellere, a l'Aigle d'Or, MDXC
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
15
WAE125 
Thresoor der zeevaert ... door ... Lucas Iansz Waghenaer ... Ghedruckt tot Leyden by Francois van Raphelengien, voor Lucas Iansz Waghenaer. Anno MDXCII
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
16
WAE126 
Thresoor der zeevaert ... door ... Lucas Iansz Waghenaer ... Ghedrucktt' Amsterdam, by Cornelis Claesz op't VVAter int Schrijfboeck, voor Lucas Ianssz VVaghenaer XVI C II
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
17
WAE127 
(Nieuwe thresoor der zee-vaert ... ghedruct tot Amstelredam, by Cornelis Claesz op't Water in't Schrijf-boeck, by de Oude Brugghe, int jaer 1609)
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
18
WAE625 
Afbeeldinghe vande Maese,...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
19
WAE629 
Canalis celebris vel navigationis a Bristovio... Beschrijvinghe van de vermaerde Canael...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
20
WAE630 
Die zee caerte van Portugal; tusschen Camino en Montego...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam