Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Vries, S. de aantal treffers: 23
titeltypemuseumafbeelding
1
1998.1410 
Winkler Prins grote wereldgeschiedenis : schouwspel van zestig eeuwen menselijke beschaving : Deel 1 : de oudste beschavingen
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
2
1998.1411 
Winkler Prins grote wereldgeschiedenis : schouwspel van zestig eeuwen menselijke beschaving : Deel 2 : Rome en de beschavingen buiten Europa
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
3
1998.1412 
Winkler Prins grote wereldgeschiedenis : schouwspel van zestig eeuwen menselijke beschaving : Deel 3 : de middeleeuwen
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4
1998.1413 
Winkler Prins grote wereldgeschiedenis : schouwspel van zestig eeuwen menselijke beschaving : Deel 4 : de nieuwe geschiedenis
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
5
1998.1414 
Winkler Prins grote wereldgeschiedenis : schouwspel van zestig eeuwen menselijke beschaving : Deel 5 : de Franse revolutie en de negentiende eeuw
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
6
1998.1415 
Winkler Prins grote wereldgeschiedenis : schouwspel van zestig eeuwen menselijke beschaving : Deel 6 : de twintigste eeuw
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
7
6995 
Enkele gegevens uit de geschiedenis van de Edamse scheepsbouw
maker:  Vries, S. de
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
A.0125(18) 
Rompmodel van een Dorstense aak
maker:  Vries, S. de
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
9
A.0125(34) 
Getuigd model van een Hasseltse praam
maker:  Vries, S. de
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
10
A.0127(01) 
Rompmodel van een driemasthoeker
maker:  Vries, S. de
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
11
A.0132(01)17 
Wonderen so aen als in, en wonder-gevallen soo op als ontrent de zeeën, rivieren, meiren, poelen en fonteynen ...
maker:  Vries, S. de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
12
A.0693(02) 
't Eyland Ceylon in sijn binnenste; of, 't Koningrijck Candy ... met koopere figueren en een ... land-kaert ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
13
A.1653(06) 
Geographische en historische beschrijvingh der vier bekende werelds-deelen Europa, Asia, Africa en America : of, De geheele aerd-kloot vertoond in nieuwe seer nette landkaerten, nevens geographische en historische berighten aller keyserrijcken ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
14
A.2406(02) 
Historie van Barbaryen en des zelfs zee-roovers. behelzende een beschrijving van de koningrijken en steden Algiers, Tunis, Salé en Tripoli ... vervolgd met een tweede deel Bevattende de Handelingen en Geschiedenissen tusschen de Staat der Vereenigde Nederlanden en die van Zee-Roovers in Barbaryen va...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
15
A.2738(03) 
Drie seer aenmercklijcke Reysen nae en door veeleriey gewesten in Oost-Indien; gedaen van Christophorus Frikius, chirurgijn; Elias Hesse, bergh-schrijver; Christophorus Schweitzer, boekhouder; yeder bysonder, van 't jaer 1675 tot 1686 ...; alles van de schrijvers in eygener persoon bygewoond; met ko...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
16
M583-A 
Naamplaat Maritiem Museum Prins Hendrik
maker:  Vries, S. de
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
17
S.0161(409) [nr 0001] 
Historische kronyck; vervattende een nauwkeurige ... beschrijvingh der aldergedenckwaerdigste geschiedenissen ... van den aenvangh der scheppingh tot ... 1576; op nieuws vertaeld na den derden vermeerderden druk met byvoegingh van de "Historie der reformatie in Duytschland" ... door S. de Vries; met...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
18
S.0161(409) [nr 0001] 
Historische kronyck; vervattende een nauwkeurige ... beschrijvingh der aldergedenckwaerdigste geschiedenissen ... van den aenvangh der scheppingh tot ... 1576; op nieuws vertaeld na den derden vermeerderden druk met byvoegingh van de "Historie der reformatie in Duytschland" ... door S. de Vries; met...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
19
S.0161(409) [nr 0001] 
Historische kronyck; vervattende een nauwkeurige ... beschrijvingh der aldergedenckwaerdigste geschiedenissen ... van den aenvangh der scheppingh tot ... 1576; op nieuws vertaeld na den derden vermeerderden druk met byvoegingh van de "Historie der reformatie in Duytschland" ... door S. de Vries; met...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
20
S.0187 [nr 00029] 
Oude en nieuwe-tijds wonder-tooneel : vertonende de vorige en heden- daagse vreemde gewoonten van veelerlei volkeren ... uit meer als 80 geloofweerdige schrijvers ... by een vergaderd ...
maker:  Vries, S. de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum