Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Vries, Klaas de aantal treffers: 21
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Gemeentelijke Visafslag Urk, 1905-1980
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
Het zilver van de zee. Logboek van de Nederlandse Zeevisserij.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
3
30310 
Schat-kamer ofte konst der stuurlieden; Synde eene klare Onderwysinge der Navigatie, van al het geen een Stuurman, aangaande de Konst behoorde te weeten. Hier zyn bygevoegt de Tafelen van Sinus Tangens, en Secans; en de Logarithmus Sinus, etc. als mede de Nommer-Logarithmus; mitsgaders de Streek-taf...
maker:  Vries, Klaas de
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
30312 
Schat-kamer ofte konst der stuurlieden; Behelzende een duidelyke onderwyzing in de Navigatie, aangaande het geene de Stuurlieden noodwendig behoorde te weeten. zynde Hier bygevoegt de Sinus, Tangens, Secans, en Logarithmus in natuurlyke en Logarithmus getallen, beneffens de Numer-Logarithmus en Stre...
maker:  Vries, Klaas de
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
K198 
Vertoningen en Opdoeningen der Zee kusten en landen van Texel langs de Hollandze, Zeeuwze en Vlaemze kusten tot verby Calis cliff. Door Claas de Vries Geometra. en uyt gegeven tot Amsterdam by Johannes Loots ...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
S.0187 [nr 00006] 
Schatkamer ofte konst der stierlieden
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
7
S.0268 [nr 0004] 
Schatkamer Of De Konst der StierliedenDe Tafelen Sinuum, Tangentium, En Secantium, Ofte der Hoekmaten, Raaklynen en Snylynen : Als mede de Tafel der vergrootende Breete, Achter dezelve de Logarithmi der Hoekmaten, Raaklynen en Snylynen, Als ook de Logarithmus Numeri van 1 tot 10000 : Met welke Logar...
maker:  Vries, Klaas de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
8
S.4793(577) 
Schat-kamer Of Te Konst Der Stuur-lieden : Synde eene klare Onderwysinge der Navigatie, van al het geen een Stuurman, aangaande de Konst, behoorde te weeten : Hier zyn bygevoegt de Tafelen van Sinus, Tangens, en Secans : en de Logarithmus Sinus &c. als mede de Nommer Logarithmus, mitsgaders de Stree...
maker:  Vries, Klaas de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
9
S.4793(604) [nr 0002] 
Schat-kamer Ofte Konst Der Stuurlieden, Behelzende en duidelyke onderwyzing in de Na-vigatie, aangaande het geene de Stuurlieden nood-wendig behooren te weeten : zynde Hier bygevoegt, de Sinus, Tangens, Secans, en Lo-garithmus, in natuurlyke en Logarithmus getal-len, beneffens de Numer Logarithmus e...
maker:  Vries, Klaas de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
10
S.4793(606) 
Geographische Tafel Behelzende De Graaden Der Breedte Of Poolshoogte En Lengte Of Middag-cirkel, Van de Meest Bekende Steeden, Rivieren, Caapen, Baayen : en Inzonderheid der Voornaamste Zee-haavens Des Aardryks : volgends de Jongste WaarneemingenSchat-kamer Ofte Kunst Der Stuurlieden, Bevattende een...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
11
S.4793(607) [nr 0001] 
Schat-kamer Ofte Konst Der Stuur-lieden Synde eene klare Onderwysinge der Navigatie, van al het geen een Stuurman, aangaande de Konst, behoorde te weeten : Hier zyn bygevoegt de Tafelen van Sinus Tangens, en Secans : en de Logarithmus Sinus, &c. als mede de Nommer Logarithmus : mitsgaders de Streek-...
maker:  Vries, Klaas de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
12
S.4793(608) 
Schat-kamer Ofte Konst Der Stuur-lieden Synde eene klare Onderwysinge der Navigatie, van al het geen een Stuurman, aangaande de Konst, behoorde te weeten : Hier zyn bygevoegt de Tafelen van Sinus Tangens, en Secans : en de Logarithmus Sinus, &c. als mede de Nommer Logarithmus : mitsgaders de Streek-...
maker:  Vries, Klaas de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
13
S.4793(609) 
Schat-kamer Ofte Konst Der Stuur-lieden : Synde eene klare Onderwysinge der Navigatie, van al het geen een Stuurman, aangaande de Konst, behoorde te weeten : Hier zyn bygevoegt de Tafelen van Sinus Tangens, en Secans : en de Logarithmus Sinus, &c. als mede de Nommer Logarithmus : mitsgaders de Stree...
maker:  Vries, Klaas de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
14
S.4793(610) [nr 0001] 
Schat-kamer Ofte Konst Der Stuur-lieden : Synde eene klare Onderwysinge der Navigatie, van al het geen een Stuurman, aangaande de Konst, behoorde te weeten : Hier zyn bygevoegt de Tafelen van Sinus Tangens, en Secans : en de Logarithmus Sinus &c. als mede de Nommer Logarithmus, mitsgaders de Streek-...
maker:  Vries, Klaas de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
15
S.4793(611) [nr 0002] 
Schat-kamer Of Te Konst Der Stuur-lieden : Synde eene klare Onderwysinge der Navigatie, van al het geen een Stuurman, aangaande de Konst, behoorde te weeten : Hier zyn bygevoegt de Tafelen van Sinus, Tangens, en Secans : en derzelver Logarithmen als mede de Num-mer Logarithmus, mitsgaders de Streek-...
maker:  Vries, Klaas de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
16
S.4793(612) [nr 0002] 
Schatkamer Ofte Konst Der Stier-lieden, Zynde een klaar Onderwysing der Navigatie van al het geen een Stierman, aangaande de Konst, behoorde te weeten : Hier by gevoegt de Tafelen van Sinus, Tangens, en Secans : en de Logarithmus, Sinus &c. en de Nommer Logarithmus, mitsgaders de Streek-tafel
maker:  Vries, Klaas de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
17
S.4793(613) [nr 0001] 
Schat-kamer Of Kunst Der Stuurlieden, Inhoudende : een duidelijke onderwijzinge in de Navigatie, aangaande het gene de Stuurlieden noodwen-dig behooren te weten
maker:  Vries, Klaas de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
18
S.4793(613) [nr 0002] 
Schat-kamer Of Kunst Der Stuurlieden, Bevattende eenige Voorstellen welke voor de Stuur-lieden tot oefening, en te gelijk tot nuttigheid kunnen dienen : waar bij gevoegd zijn de Ta-felen Sinus en Logarithmus, Sinus, Tangens en Secans : de Logarithmus der gewone getallen : de vergrootende Breedte : d...
maker:  Vries, Klaas de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
19
S.4793(616) [nr 0001] 
Schat-kamer Of Kunst Der Stuurlieden, Inhoudende : een duidelyke onderwysinge in de Navigatie, aan-gaande het gene de Stuurlieden noodwendig behooren te weten
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
20
S.4793(616) [nr 0002] 
Schat-kamer Of Kunst Der Stuurlieden, Bevattende eenige Voorstellen welke voor de Stuur-lieden tot oefening, en te gelyk tot nuttigheid kunnen dienen : waar by gevoegd zyn de Tafelen Sinus en Logarithmus, Sinus, Tangens en Secans : de Logarithmus der gewone getal-len : de vergrootende Breedte : de S...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum