Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Tideman, B.J. aantal treffers: 22
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Woordenboek van scheepsbouw, bestemd om als handboek te dienen voor zee-officieren, ingenieurs, scheeps-bouwmeesters, gezagvoerders, reeders (...)
maker:  Tideman, B.J.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
2
 
geschiedenis van twee scheepssloperijen in Hendrik Ido Ambacht.
maker:  Tideman, B.J.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
3
1992.1641 
Verslag van Proeven omtrent den weerstand van Water. [...]
maker:  Tideman, B.J.
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4
1993.2493 
Verslag van proeven, genomen met een enkel scheepsmodel, ten doel hebbende eenige gegevens te verkrijgen omtrent den wederstand van het water tegen de beweging van het schip
maker:  Tideman, B.J.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
5
1998.2617 
De scheepsbouw in Nederland : voorwaarden waaronder en middelen waardoor die tak van nijverheid hier te lande weder zoude kunnen bloeien
maker:  Tideman, B.J.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
6
2002.1526 
De geschiedenis van twee sleepsloperijen in Hendrik Ido Ambacht
maker:  Tideman, B.J.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
7
A.0013(48) 
Het materieel der Koninklijke Nederlandsche Marine, gelijk het is en gelijk het zijn moet; behandeld naar aanleiding van de plaats gehad hebbende enquête over de zeemagt
maker:  Tideman, B.J.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
8
S.0221 
Memoriaal van de Marine; bevattende opgaven betrekkelijk de afmetingen, contracte, werktuigen, toetuiging en uitrusting, vooral, doch niet uitsluitend, van Nederlandsche oorlogsschepen en omtrent eenige havens, dokken, sluizen, werven enz.; bijeengebracht ... door verschillende personen en uitgegeve...
maker:  Tideman, B.J.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
9
A.0405(01) 
Het scheeps-stoomwerktuig van den tegenwoordigen tijd; beschouwend gedeelte, bevattende eene praktische toepassing van de wetten der thermodynamica
maker:  Tideman, B.J.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
10
A.0451(04) [nr 0131] 
Over eene Nederlandsche fabriek van gewalste pantserplaten, stalen geschut, stalen projectielen ... enz.
maker:  Tideman, B.J.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
11
A.0451(04) [nr 0133] 
Het te water brengen van de Northumberland
maker:  Tideman, B.J.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
12
A.5350(02) 
Knalgas-werktuigen, zoo als zij aan boord der schepen der stoommachines waarschijnlijk met voordeel vervangen kunnen
maker:  Tideman, B.J.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
13
A/003a/042 
Litho Zr.Ms. ramtorenschip Koning der Nederlanden
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
14
H/013/005 
Livret E, G, H, I, J en N afkomstig uit B.J. Tideman, Memoriaal van de Marine, 1876-1880
maker:  Tideman, B.J.
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
15
NII [volgnr. 01561] 
Beschrijving van den zelfregistrerenden windwijzer en winddrukmeter op 's Rijkswerf te Vlissingen
maker:  Tideman, B.J.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
16
S.0068(01) 
Verhandeling over de scheepsbouwkunde als wetenschap; zamengesteld vooral met het oog op het geheel stelselmatig ontwerpen van stoomschepen voor oorlogs-marine en koopvaardij; met 2 platen
maker:  Tideman, B.J.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
17
S.0068(03) 
IJzer en staal; eene beschrijving van de wijzen, waarop men ijzer en staal wint uit de ertsen, zuivert en verwerkt ...; met 30 platen
maker:  Tideman, B.J.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
18
S.0221 
Memoriaal van de Marine; bevattende opgaven betrekkelijk de afmetingen, contracte, werktuigen, toetuiging en uitrusting, vooral, doch niet uitsluitend, van Nederlandsche oorlogsschepen en omtrent eenige havens, dokken, sluizen, werven enz.; bijeengebracht ... door verschillende personen en uitgegeve...
maker:  Tideman, B.J.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
19
S.0687(02) [nr 0001] 
De scheepsbouw in Nederland; voorwaarden waaronder en middelen waardoor die tak van nijverheid hier te lande weder zoude kunnen bloeien
maker:  Tideman, B.J.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
20
S.0687(02)(06) 
Spantenraam en grootspant van diverse lichte vaartuigen
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum