Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Spilbergen, Joris van aantal treffers: 34
titeltypemuseumafbeelding
1
 
De reis van Joris van Spilbergen door Straat Magelhães naar Oost Indië en terug rond Zuid-Afrika in 1614-1617
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
The East and West Indian Mirror being an account of Joris van Speilbergen's voyage round the world (1614 - 1617), and the Australian navigations of Jacob le Maire
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
3
1571 
De reis van Joris van Spilbergen naar Ceylon, Atjeh en Bantam, 1601-1604
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
1582 
De reis om de wereld van Joris van Spilbergen, 1614-1617
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
16156 
Historis journael van de voyage gedaen met 3 schepen uyt Zeelant naer d'Oost-Indien onder het beleyt van den Commandeur Joris van Spilbergen, sijn eerste Reyse. In den jare 1601. 1602. 1603. 1604. Als meede Beschryvinge vande Tweede voyage ghedaen met 12 schepen na d'Oost-Indien onder den Admirael S...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
16385 
Oost- en West-Indische Voyagie, Door de Strate Magallanes naer de Moluques, met ses Schepen onder den Commandeur Ioris Spilbergen, Als mede De wonderlijcke Reyse ghedaen door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn, en Iacob le Maire, in den Jaere 1615, 1616, 1617, hoe sy besuyden de Straet van Magallan...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
19462 
t'Historiael Journael, van tghene ghepasseert is van weghen dry Schepen, ghenaemt den Ram, Schaep ende het Lam, ghevaren uit Zeelandt vander Stadt Camp-Vere naer d'Oost-Indien, onder t'beleyt van Ioris van Spilberghen, Generael, Anno 1601
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
19463 
t.Historiael Journael, van tghene ghepasseert is van weghen drie schepen, ghenaemt den Ram, Schaep ende t'Lam, ghevaren uit Zeelandt vander Stadt Camp-Vere, naer d'Oost-Indien, onder tbeleyt van Ioris van Speilberghen, Generael, Anno 1601, den 5.Mey tot in t'Eylant Celon, vervatende veel schoone ges...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
19464 
't Historiael Journael, van tghene ghepasseert is van weghen drie Schepen, ghenaemt den Ram, Schaep ende het Lam, ghevaren uyt Zeelandt vander Stadt Camp-Vere naer d'Oost-Indien, onder t'beleyt van Ioris van Speilberghen, Generael, Anno 1601 den 5. Mey, tot in t'Eylant Celon, vervatende veel schoone...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
19467 
Oost ende West-Indische Spiegel Der 2.leste Navigatien, ghedaen inden Jaeren 1614.15.16.17 ende 18. daer in vertoont woort, in wat gestalt Ioris van Speilbergen door de Magellanes de werelt rontom geseylt heeft, met eenighe Battalien so te water als te lant, ende 2 Historien de een van Oost ende de ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
19469 
Miroir Oost ende West-Indical, Auquel sont descriptes les deux dernieres Navigations, faictes es Années 1614.1615-1616.1617 et 1618. l'une par le renommé Guerrier de Mer, George de Spilbergen, par le Destroict de Magellan, et ainsi tout autour de toute la terre, avec toutes les Battailles données ta...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
19737 
'tHistoriael Journael, vann de Voyagie ghedaen met drie Schepen, ghenaemt den Ram, Schaep, ende het Lam, ghevaren uyt Zeelandt, van der Stadt Camp-Vere, naer d'Oost-Indien, onder 't beleyt van den Heer Admirael Joris van Spilbergen, gedaen in de Jaren 1601. 1602, 1603. ende 1604
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
19745 
Historisch Journael vande Voyagie ghedaen met ses Schepen, uytghereed zijnde door de vermaarde Heeren Bewinthebberen vande Oost-Indische Compaignie uyt de Vereenighde Nederlanden, te weten de groote Sonne, de groote Mane, den Jager, de Jacht, de Meeuwe van Amsterdam, den Aeolus van Zeelandt, de Morg...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
20110 
Het Journael van Joris van Speilberghen.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
15
20111 
Het Journael van Joris van Speilberghen.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
16
29471 
The Sea Fight in the Road of Gibraltar the 25. of April last, betwixt the K. of Spaines Carackts and Gallions, and the Hollandish men of Warre, reported by a letter written a-bourd the Hollands Fleete, by a commaunder in the fame, and faithfully translated into English,
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
17
29689 
'tHistoriael Journael, vann de Voyagie ghedaen met drie Schepen, ghenaemt den Ram, Schaep, ende het Lam, ghevaren uyt Zeelandt, van der Stadt Camp-Vere, naer d'Oost-Indien, onder 't beleyt van den Heer Admirael Joris van Spilbergen, gedaen in de Jaren 1601. 1602, 1603. ende 1604
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
18
29690 
'tHistoriael Journael, vann de Voyagie ghedaen met drie Schepen, ghenaemt den Ram, Schaep, ende het Lam, ghevaren uyt Zeelandt, van der Stadt Camp-Vere, naer d'Oost-Indien, onder 't beleyt van den Heer Admirael Joris van Spilbergen, gedaen in de Jaren 1601. 1602, 1603. ende 1604
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
19
29706 
Historisch Journael vande Voyagie ghedaen met ses Schepen, uytghereed zijnde door de vermaarde Heeren Bewinthebberen vande Oost-Indische Compaignie uyt de Vereenighde Nederlanden, te weten de groote Sonne, de groote Mane, den Jager, de Jacht, de Meeuwe van Amsterdam, den Aeolus van Zeelandt, de Morg...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
20
29707 
Historisch Journael vande Voyagie ghedaen met ses Schepen, uytghereed zijnde door de vermaarde Heeren Bewinthebberen vande Oost-Indische Compaignie uyt de Vereenighde Nederlanden, te weten de groote Sonne, de groote Mane, den Jager, de Jacht, de Meeuwe van Amsterdam, den Aeolus van Zeelandt, de Morg...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam