Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Scheltus, Jacobus aantal treffers: 7
titeltypemuseumafbeelding
1
01699 
Resolutie. Ordre te observeren in 't eligeren van Officieren, en de 't capiuleren met de selve over 't werven van compagnien. Van den 5 december 1669.
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
2
02700 
Missive van de heer Luyten, Admiraal van Gent, geschreven aan de Hoogh Mag. Heren Staten Generaal der Verenighde Nederlanden.
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
3
02853 
Reglement voor de respective Collegien ter Admiraliteyt ende de Collonels van de Regimenten Mariniers
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
4
179 
Placaat van de Staten Generaal over het verbod om in dienst te treden bij buitenlandse koopvaardij- of visserijschepen, 9 mei 1750
voorwerpenNoordelijk Scheepvaartmuseum
Noordelijk Scheepvaartmuseum
5
H/006/045 
Tractaat tusschen haar hoog mog. de Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden en de Regeeringe van Algiers. Geslooten in het jaar 1757
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
6
KIM/1586VK 
Gedrukte missive (Jacobus Scheltens, 1674) van Luitenant-Admiraal Cornelis Tromp (1629-1691) aan de heren van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden 26 juli 1674
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
7
V0070 
Placaat, De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden ordonneeren dat geene Ingezetenen deezer Landen zig zullen begeeven in dienst van eenige vreemde Visscheryen ter Zee en de absenten op eeuwige bannissement gestraft zullen worden, gedaan te 's-Gravenhage op den 9 Mey 1750. Met afbeelding van e...
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen