Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Scheltus, Isaac aantal treffers: 15
titeltypemuseumafbeelding
1
177 
Publicatie van de Staten Generaal over de heffing van lastgeld voor schepen i.v.m. onderhoud aan de betonning en bebakening van de Eems en de vuurbaak op Borkum, 1 februari 1791
maker:  Scheltus, Isaac
voorwerpenNoordelijk Scheepvaartmuseum
Noordelijk Scheepvaartmuseum
2
H/006/034 
Publicatie van het uitvoerend bewind der Bataafse Republiek met betrekking tot verboden van oproer en Oranje uitingen, gedateerd 4 maart 1795
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
3
H/006/045 
Tractaat tusschen haar hoog mog. de Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden en de Regeeringe van Algiers. Geslooten in het jaar 1757
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
4
S.0866(02) 
Plakkaat betreffende de strandvonderij in Holland, Zeeland en Friesland
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
5
V/051 
Publicatie 1779, Amnestieverlening door de Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden aan inwoners der Republiek die in vreemde krijgsdienst zijn gegaan en daarvan willen terugkeren
maker:  Scheltus, Isaac
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
6
V/052-01 
Publicatie 1795, Waarschuwing aan Wervers van de Zeedienst
maker:  Scheltus, Isaac
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
7
V0056 
Placaat, De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden ordonneeren en verbieden dat geene Vishoekers zullen werden getransporteert of aan Vreemden verhuurd op verbeurte van deselde Scheepen, gedaan te 's-Gravenhage op den 5 January 1778. Met afbeelding van een staande leeuw en kapitale hoofdletter
maker:  Scheltus, Isaac
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
8
V0057 
Placaat, De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden ordonneeren dat alle diegenen die met Engelsche schepen binnen de Zeegaten worden genomen, zullen worden gestraft, gedaan te 's-Gravenhage op den 4 January 1781. Met afbeelding van een staande leeuw en kapitale hoofdletter
maker:  Scheltus, Isaac
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
9
V0058 
Placaat, De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden ordonneeren dat Zij uitzonderling gratie hebben vergeeven alle die onze Dienst te water verlaten hebben of daaruit gedeserteert zijn, gedaan te 's-Gravenhage op den 19 November 1784. Met afbeelding van een staande leeuw en kapitale hoofdletter
maker:  Scheltus, Isaac
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
10
V0059 
Placaat, De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden ordonneeren dat geene Ingezetenen deezer Landen zig zullen begeeven in dienst van eenige vreemde Visscheryen ter Zee en de absenten op eeuwige bannissement gestraft zullen worden, gedaan te 's-Gravenhage op den 3 Mey 1786. Met afbeelding van e...
maker:  Scheltus, Isaac
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
11
V0060 
De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden ordonneeren dat geene Vishoekers met Bunnen zullen worden getransporteert of verhuurd naar andere Quartieren, gegeeven in den Hage op den 5 January 1778
maker:  Scheltus, Isaac
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
12
V0061 
Publicatie. De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden ordonneeren dat Zy uit zonderlinge Gratie vergeeven aan allen die Onzen dienst te Water verlaten hebben of gedeserteert zyn, gedaan te 's-Gravenhage den 6 April 1779
maker:  Scheltus, Isaac
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
13
V0067 
Placaat. De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden ordonneeren dat Zy uit zonderlinge Gratie vergeeven aan allen die Onzen dienst te Water verlaten hebben of gedeserteert zyn, gedaan te 's-Gravenhage den 21 Mey 1777
maker:  Scheltus, Isaac
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
14
V0072 
De praesident en Raaden der Prince van Orange en Nassau statueeren dat voortaan niemand zal mogen visschen onder Princeland op straffe van verbeuren van het vischtuig, gedaan te 's-Gravenhage op den 7 Maart 1765. Met afbeelding van het wapen der Raad en versierde kapitaal P
maker:  Scheltus, Isaac
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
15
V0077 
Publicatie. De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden ordonneeren dat de afschaffing der Lasten op de Visscherye zal worden gecontinueert tot den 1 January 1772, gedaan te 's-Gravenhage op den 3 den Maart 1769. Met afbeelding van een staande leeuw en versierde kapitaal D
maker:  Scheltus, Isaac
voorwerpenMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen