Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Nieuhof, Johan aantal treffers: 11
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Johan Nieuhofs beelden van een Chinareis 1655-1657
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
Het gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den grooten Tartarischen Cham, den tegenwoordigen Keizer van China: waar in de gedenkwaerdighste geschiedenissen, die onder het reizen door de Sineesche landtschappen, Quantung, Kiangsi, Nanking, Xantung en Peking, en aan het Keizerlijke...
maker:  Nieuhof, Johan
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
1989.0234 
Voyages & Travels to the East Indies, 1653 - 1670
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4
20116 
Joan Nieuhofs Gedenkwaerdige Zee en Lantreize Door de voornaemste Landschappen van West en Oostindien
maker:  Nieuhof, Johan
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
20120 
Johan Nieuhofs Gedenkweerdige Brasiliaense Zee- en Lant-Reize, Behelzende Al het geen op dezelve is voorgevallen. Beneffens Een bondige beschrijving van gantsch Neerlants Brasil, Zoo van lantschappen, steden, dieren, gewassen, als draghten, zeden en godsdienst der inwoonders: En inzonderheit Een wij...
maker:  Nieuhof, Johan
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
20121 
Joan Nieuhofs Zee en lant-reize, door verscheide Gewesten van Oostindien, Behelzende veele zeltzaame en wonderlijke voorvallen en geschiedenissen. Beneffens Een beschrijving van lantschappen, steden, dieren, gewassen, draghten, zeden en godsdienst der inwoonders: En inzonderheit een wijtloopig verha...
maker:  Nieuhof, Johan
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
20204 
Het Gezantschap Der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den Grooten Tartarischen Cham, Den tegenwoordigen Keizer van China: waar in De gedenkwaerdighste Geschiedenissen, die onder het reizen door de Sineesche Landtschappen, Quantung, Kinangsi, Nanking, Xantung en Peking, en aan het Keizerlijk...
maker:  Nieuhof, Johan
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
30211 
Johan Nieuhofs Gedenkweerdige Brasiliaense Zee- en Lant-Reize, Behelzende Al het geen op dezelve is voorgevallen. Beneffens Een bondige beschrijving van gantsch Neerlants Brasil, Zoo van lantschappen, steden, dieren, gewassen, als draghten, zeden en godsdienst der inwoonders: En inzonderheit Een wij...
maker:  Nieuhof, Johan
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
30212 
Joan Nieuhofs Gedenkwaerdige Zee en Lantreize Door de voornaemste Landschappen van West en Oostindien
maker:  Nieuhof, Johan
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
30213 
Joan Nieuhofs Zee en lant-reize, door verscheide Gewesten van Oostindien, Behelzende veele zeltzaame en wonderlijke voorvallen en geschiedenissen. Beneffens Een beschrijving van lantschappen, steden, dieren, gewassen, draghten, zeden en godsdienst der inwoonders: En inzonderheit een wijtloopig verha...
maker:  Nieuhof, Johan
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
RA.1642 
Johan Nieuhof beelden van een Chinareis, 1655 - 1657
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum