Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Muller Fzn., Samuel aantal treffers: 27
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Mare clausum; bijdrage tot de geschiedenis der rivaliteit van Engeland en Nederland in de zeventiende eeuw
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
2
[vrl.nr. 21262] 
Schetsen uit de Middeleeuwen
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
3
[vrl.nr. 21444] 
Historisch leesboek
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4
[vrl.nr. 22237] 
reis van Jan Cornelisz. May naar de ijszee en de Amerikaansche kust 1611-1612 : verzameling van bescheiden
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
5
[vrl.nr. 22240] 
Korte historiael ende journaels aenteyckeninge van verscheyden voyagiens in de vier deelen des wereldts-ronde, als Europa, Africa, Asia, ende Amerika gedaen door D. David Pietersz. de Vries ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
6
[vrl.nr. 22241] 
De reis van Mr. Jacob Roggeveen ter ontdekking van het Zuidland (1721-1722) : verzameling van stukken, deze reis en de daaraan voorafgaande ontdekkingsplanne van Arend Roggeveen (1675-1667) betreffende
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
7
1993.6196 
Mare clausum : Bijdrage tot de geschiedenis der rivaliteit van Engeland en Nederland in de zeventiende eeuw
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
8
A.0269(01) 
Geschiedenis der Noordsche Compagnie; uitgegeven door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
9
A.0401(05) 
Mare clausum; bijdrage tot de geschiedenis der rivaliteit van Engeland en Nederland in de zeventiende eeuw
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
10
A.1654(09)10 
De registers en rekeningen van het bisdom Utrecht, 1325-1336
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
11
A.1654(09)11 
Het oudste cartularium van het Sticht Utrecht
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
12
A.1654(09)33 
Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
13
S.0161(401)07 
De reis van Jan Cornelisz. May naar de IJszee en de Amerikaansche kust, 1611 - 1612; verzameling van bescheiden; uitgegeven door Mr. S. Muller Fz.; met 2 kaarten
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
14
S.0182(39) 
The Arctic North-East and West Passage; detectio freti Hudsoni; or, Hessel Gerritsz's collection of tracts by himself, Massa and de Quir on the N.E. and W. Passage, Siberia and Australia; reproduced with the maps in photolithography in Dutch and Latin after the editions of 1612 and 1613
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
15
S.1600(03) 
Verslagen van kerkvisitatiën in het bisdom Utrecht uit de 16e eeuw
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
16
S.1829(01) [10] 
Robert Fruin's verspreide geschriften : met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap ; Dl. 10: Redevoeringen en opstellen van verschillenden aard. II
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
17
S.1829(01) [11] 
Robert Fruin's verspreide geschriften : met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap ; Registers
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
18
S.1829(01) [nr 0001] 
Robert Fruin's verspreide geschriften : met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap : Dl. 1: Historische opstellen, dl. I
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
19
S.1829(01) [nr 0002] 
Robert Fruin's verspreide geschriften : met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap ; Dl. 2: Historische opstellen, dl. II
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
20
S.1829(01) [nr 0003] 
Robert Fruin's verspreide geschriften : met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap ; Dl. 3: Historische opstellen, dl. III
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum