Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Matelief de Jonge, Cornelis aantal treffers: 12
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Machtsstrijd om Malakka : de reis van VOC-admiraal Cornelis Cornelisz.Matelief naar Oost-Azië, 1605-1608
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
Journal, memorials and letters of Cornelis Matelieff de Jonge : security, diplomacy and commerce in 17th-century Southeast Asia
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
16155 
Journael, ende Historische Verhael, van de treffelijcke Reyse, gedaen naer Oost-Indien, ende China, met elf Schepen. Door den Manhaften Amirael Cornelis Matelief de Jonge. Uyt-ghevaren in den Jare 1605. En wat haer in de volghende Jaren 1606. 1607. ende 1608 weder-varen is. Een seer Vreemde en Wonde...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
16368 
Historiale ende ware beschrijvinge vande reyse des Admiraels Cornelis Matelief de Jonghe, naer de Oost-Indien, wtghetrocken in Mayo 1605, mitsgaders de belegheringhe voor Malacca, als oock den slach ter Zee teghen de Portugijssche armade, ende andere discourssen.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
16369 
Breeder Verhael ende klare beschrijvinge van tghene den Admirael Cornelis Matelief de Jonge inde Oost-Indien voor de Stadt Malacca, ende int belegh der zelver wedervaren is: als ooc den vreesselijcke strijdt ter Zee, tusschen den Admirael voorsz ende de Portugijsen, ende andere gheschiedenissen meer...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
19742 
Historische Verhael, Vande treffelijcke Reyse, gedaen naer de Oost-Indien ende China, met elf Schepen. Door den Manhaften Admirael Cornelis Matelief de Ionge. Inden Jaren 1605. 1606. 1607. ende 1608. [[en] Tot vervullinge van dese overschietende Bladeren, so hebben hier by gevoecht sommige Vragen en...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
20124 
An Historicall and true discourse, of a voyage made by the Admirall Cornelis Matelife the yonger, into the East Indies, who departed out of Holland, in May 1605. With the besieging of Malacca, and the battaile by him fought at Sea against the Portugales in the Indies, with other discourses. Translat...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
29310 
Historiale ende ware beschrijvinge vande reyse des Admiraels Cornelis Matelief de Jonghe, naer de Oost-Indien, wtghetrocken in Mayo 1605, mitsgaders de belegheringhe voor Malacca, als oock den slach ter Zee teghen de Portugijssche armade, ende andere discourssen.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
29311 
Breeder Verhael ende klare beschrijvinge van tghene den Admirael Cornelis Matelief de Jonge inde Oost-Indien voor de Stadt Malacca, ende int belegh der zelver wedervaren is: als ooc den vreesselijcke strijdt ter Zee, tusschen den Admirael voorsz ende de Portugijsen, ende andere gheschiedenissen meer...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
29696 
Historische Verhael, Vande treffelijcke Reyse, gedaen naer de Oost-Indien ende China, met elf Schepen. Door den Manhaften Admirael Cornelis Matelief de Ionge. Inden Jaren 1605. 1606. 1607. ende 1608. [[en] Tot vervullinge van dese overschietende Bladeren, so hebben hier by gevoecht sommige Vragen en...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
29697 
Historische Verhael, Vande treffelijcke Reyse, gedaen naer de Oost-Indien ende China, met elf Schepen. Door den Manhaften Admirael Cornelis Matelief de Ionge. Inden Jaren 1605. 1606. 1607. ende 1608. [[en] Tot vervullinge van dese overschietende Bladeren, so hebben hier by gevoecht sommige Vragen en...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
29886 
Recueil des voiages Qui ont servi à l'établissement et aux progrès de la Compagnie des Indes Orientales, Formée dans les Provinces-Unies des Païs-Bas. Tome Premier. ; [Tome Second. ; Tome Troisieme. ; Tome Quatrieme ; Tome Cinquieme ; Tome Sixieme ; Tome Septieme.] Seconde Edition reveue, et augme...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam