Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Maire, Jacob le aantal treffers: 16
titeltypemuseumafbeelding
1
 
The East and West Indian Mirror being an account of Joris van Speilbergen's voyage round the world (1614 - 1617), and the Australian navigations of Jacob le Maire
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
2
1583 
De ontdekkingsreis van Jacob Le Maire en Willem Cornelisz. Schouten in de jaren 1615-1617 : journalen, documenten en andere bescheiden
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
16385 
Oost- en West-Indische Voyagie, Door de Strate Magallanes naer de Moluques, met ses Schepen onder den Commandeur Ioris Spilbergen, Als mede De wonderlijcke Reyse ghedaen door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn, en Iacob le Maire, in den Jaere 1615, 1616, 1617, hoe sy besuyden de Straet van Magallan...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
19745 
Historisch Journael vande Voyagie ghedaen met ses Schepen, uytghereed zijnde door de vermaarde Heeren Bewinthebberen vande Oost-Indische Compaignie uyt de Vereenighde Nederlanden, te weten de groote Sonne, de groote Mane, den Jager, de Jacht, de Meeuwe van Amsterdam, den Aeolus van Zeelandt, de Morg...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
2001.0830 
De eerste reis rond Kaap Hoorn : 1615 - 1616 : door Jacob le Maire en Willem Cornelisz Schouten
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
6
20056 
Spieghel der Australische Navigatie,
maker:  Maire, Jacob le
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
29706 
Historisch Journael vande Voyagie ghedaen met ses Schepen, uytghereed zijnde door de vermaarde Heeren Bewinthebberen vande Oost-Indische Compaignie uyt de Vereenighde Nederlanden, te weten de groote Sonne, de groote Mane, den Jager, de Jacht, de Meeuwe van Amsterdam, den Aeolus van Zeelandt, de Morg...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
29707 
Historisch Journael vande Voyagie ghedaen met ses Schepen, uytghereed zijnde door de vermaarde Heeren Bewinthebberen vande Oost-Indische Compaignie uyt de Vereenighde Nederlanden, te weten de groote Sonne, de groote Mane, den Jager, de Jacht, de Meeuwe van Amsterdam, den Aeolus van Zeelandt, de Morg...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
29886 
Recueil des voiages Qui ont servi à l'établissement et aux progrès de la Compagnie des Indes Orientales, Formée dans les Provinces-Unies des Païs-Bas. Tome Premier. ; [Tome Second. ; Tome Troisieme. ; Tome Quatrieme ; Tome Cinquieme ; Tome Sixieme ; Tome Septieme.] Seconde Edition reveue, et augme...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
30025 
Historisch Journael vande Voyagie ghedaen met ses Schepen, uytghereed zijnde door de vermaarde Heeren Bewinthebberen vande Oost-Indische Compaignie uyt de Vereenighde Nederlanden, te weten de groote Sonne, de groote Mane, den Jager, de Jacht, de Meeuwe van Amsterdam, den Aeolus van Zeelandt, de Morg...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
30026 
Australische Navigatien, Ontdeckt door Iacob Le Maire ende Willem Cornelisz. Schouten. Inde Iaeren Anno 1615, 1616, 1617, Daer in vertoont is, in wat gestalt sy, by Zuyden de Straet Magellanes, eenen nieuwen doorganck gevonden hebben, streckende tot in die Zuydt-Zee, met de verklaeringhe vande vreem...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
30374 
Description des Indes Occidentales, Qu' on appelle aujourdhuy le Nouveau Monde
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
30561 
Novus Orbis, Sive Descriptio Indiae Occidentalis
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
A.0145(090) 
Miroir Oost et West-Indical, auquel sont descriptes les deux dernières navigations, faictes es années 1614, 1615, 1616, 1617 et 1618; l'une par ... George de Spilbergen ; icy sont aussi adjoustées deux histoires, l'une des Indes Orientales, l'autre des in* àes Occidentales ...; l'autre faicte par Ja...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
15
A.0145(091) 
Spiegel, Oost ende West-Indische, waer in beschreven werden de twee laetste navigatien ghedaen inde jaeren 1614, 1615, 1616, 1617 ende 1618; de eene door Joris van Spilbergen ...; hier syn mede by ghevoecht twee historien, de eene vande Oost ende de andere vande West-Indien ...; de andere ghedaen by...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
16
S.2166 
De ontdekkingsreis van Jacob le Maire en Willem Cornelisz. Schouten in de jaren 1615 - 1617; journalen, documenten en andere bescheiden
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum