Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Linschoten, Jan Huyghen van aantal treffers: 171
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Itinerario, voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien, 1579-1592
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
Een zestiende-eeuwse Hollander in het Verre Oosten en het Hoge Noorden : leven, werken, reizen en avonturen van Jan Huyghen van Linschoten (1563-1611)
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
 
Itinerário, viagem ou navegação para as Índias Orientais ou Portuguesas
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
 
Jan Huygen van Linschoten and the moral map of Asia : the plates and text of the Itinearario and Icones habitus gestusque indorum ac lusitanorum per indiam viventium
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
 
Voyage to Goa and back, 1583-1592, with his account of the East Indies : (from Linschoten's Discourse of voyages, in 1598)
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
1578 
Reizen van Jan Huyghen van Linschoten naar het Noorden (1594-1595)
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
16383 
Itinerario. Voyage ofte Schipvaert, van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien, inhoudende en corte beschryvinghe der selver Landen ende Zee-custen, met aenwysinge van alle de voornaemde principale Havens, Revieren, hoecken ende plaetsen, tot noch toe vande Portugesen ontdeckt en...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
16406 
Voyagie, ofte Schip-vaert van Ian Huyghen van Linschoten van by Noorden om langes Noorwegen, de Noortcaep, Laplant, Vinlant, Ruslandt, de Witte Zee, de Custen van Candenoes, Swetenoes, Pitzora, etc. door de Strate ofte Engte van Nassau tot voorby de revier Oby, waer inne seer distinctelicken Verbael...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
16861 
Histoire de la Navigation de Iean Hugues de Linscot hollandois et de son voyage es Indes Orientales: contenante diverses descriptions des Pays, Costes, Hures, Rivieres, Caps, et autres lieux iusques à present descouverts par les Portugais: Observations des coustumes des nations delà quant à la Relig...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
18864 
Historie Naturael ende Morael van de Westersche Indien : Waer inne ghehandelt wordt van de merckelijckste dinghen des Hemels, Elementen, Metalen, Planten ende Ghedierten van dien: als oock de Manieren, Ceremonien, Wetten, Regeeringen ende Oorloghen der Indianen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
19889 
Iohn Huighen van Linschoten. his Discours of Voyages into ye Easte and West Indies. Devided into Foure Bookes
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
19890 
The Second Booke. The true and perfect description of the whole coast of Guinea, Manicongo, Angola, Monomotapa, and right over against them the Cape of S. Augustin in Brasilia, with the compasse of the whole Ocean Seas, together with the Ilands, as S. Thomas, S. Helena, and the Ascention, with all t...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
19895 
Itinerarium, Ofte Schip-vaert naer Oost ofte Portugaels Indien. Inhoudende een beschrijvinghe, dier Landen, Zee-kusten, Havens, Rivieren, Hoecken ende Plaetsen, met de ghedenck-weerdighste Historien der selver. Hier zijn by ghevoeght de Conterfeytsels, van de Habijten ofte Drachten, so van de Portug...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
19906 
Voyasie, ofte Schip-vaert van Ian Huyghen van Linschoten, van by Noorden om langes Noorwegen, de Noordt-Caep, Laplandt, Vinlandt, Ruslandt, de Witte Zee, de Kusten van Kandenoes, Swetenoes, Pitzora, etc. door de Strate ofte Enghte van Nassau tot voorby de Reviere Oby. Waer inne seer distinctelijcken...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
15
19908 
Reys-gheschrift Vande Navigatien der Portugaloysers in Orienten, inhoudende de Zeevaert, soo van Portugael naer Oost Indien, als van Oost Indien weder naer Portugael; Insgelijcx van Portugaels Indien, nae Malacca, China, Iapan, d'Eylanden van Iava ende Sunda, soo in't heen varen, als in't weder keer...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
16
19910 
Beschrijvinghe van de gantsche Custe van Guinea, Manicongo, Angola, Monomotapa, ende tegen over de Cabo de S. Augustijn in Brasilien, de eyghenschappen des gheheelen Oceanische Zees; Mitdtsgaders harer Eylanden, als daer zijn S.Thome, S.Helena. 't Eyland Ascension, met alle hare Havenen, diepten, dr...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
17
19911 
Beschrijvinghe van de gantsche Custe van Guinea, Manicongo, Angola, Monomotapa, ende tegenover de Cabo de S. Augustijn in Brasilien, de eyghenschappen des gheheelen Oceanische Zees; Mitdtsgaders harer Eylanden, als daer zijn S.Thome, S.Helena. 't Eyland Ascension, met alle hare Havenen, diepten, dro...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
18
19912 
Reys-gheschrift Vande Navigatien der Portugaloysers in Orienten, inhoudende de Zeevaert, soo van Portugael naer Oost Indien, als van Oost Indien weder naer Portugael; Insgelijcx van Portugaels Indien, nae Malacca, China, Iapan, d'Eylanden van Iava ende Sunda, soo in't heen varen, als in't weder keer...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
19
19913 
Itinerario, voyage ofte schipvaert/ van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien, inhoudende een corte beschryvinge der selver Landen ende Zee-custen, met aenwysinge van alle de voornaemde principale Havens, Revieren, hoecken ende plaetsen, tot noch toe vande Portugesen ontdeckt en...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
20
29395 
Een seecker Extract ende Sommmier van alle de Renten, Domeynen, Tollen, Chijnsen, Imposten, Tribuyten, thienden, derde penninghen, ende incomsten des Coninghs van Spaengien, over alle zyne Coninghrycken, Landen, Provintien ende Heerlijckheyden, soodanich als die alles uyt de Originale Registers der ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam