Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = L'Honoré Naber, Samuel Pierre aantal treffers: 31
titeltypemuseumafbeelding
1
10089 
De derde voyagie van Gijsbert Heecq naar Oost Indijen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
10969 
De West-Indische Compagnie in Brazilie en Guinee : de verrichtingen harer zeemacht. Haar ondergang in Brazilie bij gebrek aan strijdmiddelen te water : voordracht gehouden voor de Afd. 's-Gravenhage der Kon. Ned. Ver. "Onze Vloot" op 13 maart 1930
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
1578 
Reizen van Jan Huyghen van Linschoten naar het Noorden (1594-1595)
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
1580 
Beschryvinghe ende historische verhael van het Gout Koninckrijck van Gunea, anders de Gout-Custe de Mina genaemt, liggende in het deel van Africa
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
1654 
Reizen van Willem Barents, Jacob van Heemskerck, Jan Cornelisz. Rijp en anderen naar het Noorden (1594-1597)
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
1724 
Reisebeschreibungen von deutschen Beamten und Kriegsleuten im Dienst der niederländischen West- und Ost-Indischen Kompagnien, 1602-1797
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
18542 
Zeemans-handboek
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
1867 
Het leven van een vloothouder : gedenkschriften van M.H. Jansen : gep. schout bij nacht titulair lid van den Raad van State : geb. 10 sept. 1817 - overl. 10 sept. 1893
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
200002322 
Tasman's journaal en Tasman's kaarten
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
200003173 
Notitie journaelsser wijse [Handschrift Rijks-Archief]
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
200003252 
Rapport van Piet Heyn aan de bewindhebbers van de kamer Amsterdam der W.-Ind. Compagnie, dd. 11 aug. 1627
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
200003258 
Wouter Nijhoff en de uitgaven der Linschoten-vereeniging
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
200003277 
Eene Hollandsche jonge dame aan de Oyapock in 1677
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
200004516 
Het dagboek van Hendrik Haecxs, lid van den Hoogen Raad van Brazilië (1645-1654)
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
15
200005033 
Over scheepsmodellen en verzamelingen daarvan
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
16
200005707 
Een Engelsch journaal van den slag bij Duins (1639)
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
17
21678 
Over scheepsmodellen en verzamelingen daarvan. Over scheepsmodellen, spiegelversieringen en schegbeelden
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
18
21680 
"t Leven en bedrijff van vice-admirael de With, zaliger"
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
19
42194 
De Nederlanders in Guinee en Brazilië
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
20
4575 
Nederlandsch Brazilië onder het bewind van Johan Maurits Grave van Nassau, 1637-1644 : historisch, geographisch, ethnographisch
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam