Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Keulen, Johannes van (I) aantal treffers: 60
titeltypemuseumafbeelding
1
 
De nieuwe groote ligtende zee-fakkel : Amsterdam 1716-1753
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
Atlas33 
Le Grand Nouvel Atlas de la Mer. Ou Monde Aquatique ... A Amsterdam, Chez Jean van Keulen ... A. 1680
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
Atlas34 
The Great and Newly Enlarged Sea Atlas or Waterworld, Containeing, Exact descriptions of all the Sea Coasts of the Whole World ... In Amsterdam, By Johannes van Keulen ... MDCLXXXII
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
Atlas35 
De Groote Nieuwe Vermeerderde Zee-Atlas ofte Water-Werelt. Vertoonende in sigh alle de Zee-Kusten des Aardtryks ... t'Amsterdam, By Johannes van Keulen ... 1694
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
Atlas36-I 
De Nieuwe Groote Lichtende Zee-Fackel ... Door Jan van Loon, en Claes Jansz. Vooght ... t'Amsterdam, Gedruckt by Johannes van Keulen ... 1689
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
Atlas36-II 
De Nieuwe Groote Ligtende Zee-Fakkel,
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
Atlas37-I 
De Nieuwe Groote Ligtende Zee-FakkelDe Nieuwe Groote Ligtende Zee-Fakkel, 't Eerste Deel. Vertoonende de Zee-Kusten van Holland, Vriesland, Holstein, Jutland, Meklenburg, Denemarken, Noorwegen, d'Oost-kusten van Engeland en Schotland, Sweeden, Pomeren, Pruissen, Lyfland, Finland, Finmarken en Ruslan...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
Atlas37-I-1 
Project voor een nieuwe zeehaven van EnkhuizenNieuwe afteekening van alle de banken, canaalen, tonnen en dieptens. Geleegen voor de stad Enkhuysen in de Zuyder Zee. Waar in aengeweesen word, hoedanig men, uyt de stad nae de vuur toren door het Voor Land gevoeglyk kan maken een nieuwe zee haven / aan...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
Atlas37-II 
De Nieuwe Groote Ligtende Zee-Fakkel, 't Tweede Deel ... Vergadert door Claas Jansz. Voogt. ... En deze laatste druk vermeerdert, en in 't ligt gebragt door Gerard van Keulen. Gedrukt tot Amsterdam by Ioannes van Keulen Boeck Zee-kaardt Verkooper en Graad-boogh maker ... A° 1734
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
Atlas37-III 
[De Nieuwe Groote Ligtende Zee-Fakkel, 't Derde Deel ... Vergadert door Claas Jansz. Voogt. ... En nieuwelyks ... gezuivert en verbetert ... door Gerard van Keulen.] Gedrukt tot Amsterdam by Ioannes van Keulen Boeck Zee-kaardt Verkooper en Graad-boogh maker ... A° 1734
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
Atlas37-IV 
[De Nieuwe Groote Ligtende Zee-Fakkel, 't Vierde Deel ... Vergadert door Claas Jansz. Voogt. ... En nieuwelyks ... gezuivert en verbetert ... door Gerard van Keulen. Gedrukt tot Amsterdam by Ioannes van Keulen Boeck Zee-kaardt Verkooper en Graad-boogh maker ... A° 1734]
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
Atlas37-V 
De Nieuwe Groote Ligtende Zee-Fakkel, 't Vijfde Deel ... door Claas Jansz. Voogt. ... En deze laatste druk nieuwelyks verbeterd, en alle de kaarten, met koopere landvertooninge vermeerdert, door Joannes van Keulen. Gedrukt tot Amsterdam by Ioannes van Keulen Boeck Zee-kaardt Verkooper en Graad-boog...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
Atlas37-VI 
De Nieuwe Groote Ligtende Zee-Fakkel, '[..... Vergadert door Claas Jansz. Voogt. ... En nieuwelyks ... gezuivert en verbetert ... door Gerard van Keulen.] Gedrukt tot Amsterdam by Ioannes van Keulen Boeck Zee-kaardt Verkooper en Graad-boogh maker aande Oost zyde vande Nieuwebrug inde Gekroonde Loot...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
Atlas37-VI_M 
Paskaart van de Straaten Sunda en Bamca beneffens een gedeelte van de Oost-kust van Sumtara van de Noord-kust van Iava, en van de West-kust van Borneo uijt de nieuwste en nauwkeurigste opgeevingen ooek- en caart-verkooper op 't hok van de Nieuwe brug-steeg
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
15
Atlas37-VI_N 
Paskaart van een gedeelte van de Oost-Indische zee strekkende van 't eyland Banca, tot aan de Precelas, vertoonende de kusten van Sumatra, Malacca, Siam, Cambodia, Tsiompa, Cochinchina, Borneo, Paragoa, Lucon, en onderhoorige eylanden, na de nieuwste opgeevingen te zamen gestelt, en in 't ligt gebra...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
16
Atlas38 
De Nieuwe Groote Lichtende Zee-Fakkel, Het Tweede Deel, Vertoonende de Zeekusten van het Zuyderste gedeelte van de Noord-Zee ... Door Claas Jansz. Voogt. ... En deze Nieuwe Druk vermeerdert ... door Joannes van Keulen. Te Amsterdam, By Joannes van Keulen en Zoonen ... 1769
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
17
Atlas87 
Le Nouveau & Grand Illuminant Flambeau De La Mer ... A Amsteldam, Imprimé Chez Johannes van Keulen ... 168.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
18
Atlas99 
Onderwysing van 't Gebruyk des Hemels Pleyn ... C.J. Voogt Geometra 't Amsterdam bij Ioannis van Keulen
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
19
CDJ842 
Kaart van de baai van CadixKaart van de baay van Cadix met de plans der fortificatien Ten dienste der Zeevaart opgesteld door William May luit. ter zee Te Amsterdam by Joannes van Keulen
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
20
CDJ847 
Paskaart van het Zoen Water, samengesteld door Jan Heyteman.Nieuwe Groote en Curieuse Paskaart van het Zoen water, met al zijn Droogtens, Dieptens, en omleggende landen en steden in Noorwegen : geteekent door Ian Heyteman Mathematicus in Christiana : Nagesien en in het ligt gebragt door Order van de...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam