Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Jong, D. de aantal treffers: 23
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Nieuwe beschryving der walvisvangst en haringvisschery : met veele byzonderheden daar toe betreklyk ...
maker:  Jong, D. de
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
Atlas van de zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust : mitsgaders de afbeeldingen van de haring visscherij en de walvisch vangst [...] en met vermelding van veele bijzonderheden, betreffende den ouden en lateren toestand des Nederlandschen koophandels, visscherijen, trafieken e...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
 
Atlas van de Zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust. Mitsgaders de Afbeeldingen van de Haringvisscherij en de Walvischvangst. In Een-en-dertig Kunst-plaaten,
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
 
Nieuwe beschryving der walvisvangst en Haringvisschery. Met veele byzonderheden daar toe betreklyk. (...)
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
02022 
'Nieuwe beschrijving der Walvisvangst en Haringvisserij'
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
6
10845 
Histoire des pêches, des découvertes et des établissemens des Hollandois dans les mers du nord
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
11567 
Atlas van de Zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust. Mitsgaders de Afbeeldingen van de Haringvisscherij en de Walvischvangst. In Een-en-dertig Kunst-plaaten,
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
14.82.1 
's Lands magazijn te Harlingen, gravure door de D. de Jong, 18e eeuw
maker:  Jong, D. de
voorwerpenMuseum aan de A
Museum aan de A
9
21545 
Haven van Vlissingen in Zeeland : Port de Vlissingen en Zeelande
voorwerpenZeeuws maritiem muZEEum
Zeeuws maritiem muZEEum
10
29363 
Nieuwe beschryving der walvisvangst en haringvisschery. Met veele byzonderheden daar toe betreklyk. Als deszelfs opkomst en bloei, waar, en hoedanig de walvisvangst in den beginne geoefend wierd, hoe dezelve nevens de walrussen en zeehonden of robben gevangen worden, en t'huis gebragt; Opkomst en be...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
30181 
Nieuwe beschryving der walvisvangst en haringvisschery. Met veele byzonderheden daar toe betreklyk. Als deszelfs opkomst en bloei, waar, en hoedanig de walvisvangst in den beginne geoefend wierd, hoe dezelve nevens de walrussen en zeehonden of robben gevangen worden, en t'huis gebragt; Opkomst en be...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
CDJ425 
Afbeelding, van de slag op Doggersbank / Tussen de Hollandsche en Engelsche Vlooten Voorgevallen op den 5.den Augustus 1781 Zo als / het zich vertoonde omtrent 11 uuren voor den middag Tusschen de Beide Linien van Bataille door te zien. / De Wind was in't gevegt N: N: Oost En de Cours meest Z: Z: Oo...
maker:  Jong, D. de
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
P1121 
De Haven van Amsterdam. / Le Port d'Amsterdam.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
P1666 
De haven van Edam. / Le Port de Edam.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
15
P1848 
Delfs haven. - Le port de Delft. Tiré de la Collection des Ports d'Hollande dessines par M. D. de Jong dans la meme Port
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
16
P21 
Het springen van de Haagse kaper de Dappere Patriot 1781
maker:  Jong, D. de
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
17
P2500 
De Kaapstad met omliggende bergen en reede, benevens s'Lands oorlogsfregatten.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
18
P464-2 
Oostelyk gedeelte van AMSTERDAM, van het Y te zien. / AMSTERDAM vers le point de l'Est, presè du TY.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
19
P465 
De haven van Amsterdam. / Le port d'Amsterdam. / Tiré de la Collection des Ports d'Hollande dessines par M:r D:k De jong dans le meme Port l'an 1786
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
20
P479 
Delfshaven?
maker:  Jong, D. de
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam