Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Houtman, Cornelis de aantal treffers: 14
titeltypemuseumafbeelding
1
18934 
Iournael Vande Reyse der Hollandtsche Schepen ghedaen in Oost Indien, haer Coersen, Streckinghen ende vreemde avontueren die haer bejegent zijn, seer vlijtich van tijt tot tijt aengeteeckent. Oock de historische vertellingen der Volcken, Landen en Steden by haer beseylt. Van haer Coopmanschappen. Wa...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
18935 
Iournal Du voyage de l'Inde Orientale, faict per les navires Hollandoises: leur courses et Rhombes, certaines marques, et decouvremens de terres. Ensemble un discours historial des adventures estranges survenues; peuples, terres, et villes abordées; qualité des marchandises; les lieux ou les espices...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
19725 
De eerste Schipvaerd der Hollandsche Natie naer Oost-Indien, waer inne verhaelt wordt al wat haer sonderlings onder wegen bejegent is, also oock de Conditien, Religien, Zeden, ende Huyshoudinghe der volckeren, met den Aerd, Vruchtbaerheyd, Ghewassen, Dieren, ende andere eygentschappen der Landen, di...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
19762 
Eerste Schip-vaert Der Hollanders naer Oost-Indien, Met vier Schepen onder 't beleydt van Cornelis Houtman uyt Texel t'zeylghegaen, Anno 1595. Waer in verhaelt werdt, al wat haer sondelinghs onder wegen bejegent is, als oock de Conditien, Religien, Zeden en Huys-houdingen der Volckeren, met den Aerd...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
19932 
The description of a voyage made by certaine Ships of Holland into the East Indies. With their adventures and successe: Together With the description of th Countries, Townes, and inhabitantes of the same: Who set forth on the second of Aprill 1595. and returned on the 14. of August 1597.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
19942 
Verhael vande Reyse by de Hollandtsche Schepen gedaen naer Oost Indien, haer avontuer ende succes, met de beschryvinghe der Landen daer zy gheweest zijn, der Steden ende Inwoonderen met Caerten ende Figueren verlicht, seer ghenoechlijck om lesen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
29166 
An Addition to the Sea Iournal Or navigation of the Hollanders unto Iava, contayning the apparances, shewes, or resemblances of the Cape of Bona Speranza, of the road of S. Bras, of the Promontorie of S. Influs, and of the Cape of S. Augusta, with the true shapes of the coastes of Madagascar, Sumatr...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
29673 
De eerste Schipvaerd der Hollandsche Natie naer Oost-Indien, waer inne verhaelt wordt al wat haer sonderlings onder wegen bejegent is, also oock de Conditien, Religien, Zeden, ende Huyshoudinghe der volckeren, met den Aerd, Vruchtbaerheyd, Ghewassen, Dieren, ende andere eygentschappen der Landen, di...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
29674 
De eerste Schipvaerd der Hollandsche Natie naer Oost-Indien, waer inne verhaelt wordt al wat haer sonderlings onder wegen bejegent is, also oock de Conditien, Religien, Zeden, ende Huyshoudinghe der volckeren, met den Aerd, Vruchtbaerheyd, Ghewassen, Dieren, ende andere eygentschappen der Landen, di...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
29821 
De eerste Schipvaerd der Hollandsche Natie naer Oost-Indien, waer inne verhaelt wordt al wat haer sonderlings onder wegen bejegent is, also oock de Conditien, Religien, Zeden, ende Huyshoudinghe der volckeren, met den Aerd, Vruchtbaerheyd, Ghewassen, Dieren, ende andere eygentschappen der Landen, di...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
35800 
Erste Schiffahrt : inn die orientalische Indien, so die Holländischen Schiff, welche im Martio 1595. aussgefahren, und im Augusto 1597. wider kommen seind, verricht : darin Kürtzlich, doch warhafftiglich der gantze Succes der Reyse, erzehlet wirdt : mit etlichen nötigen erklärung, Charten und Figure...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
A.0145(114) 
Eerste schip-vaert gedaen van de Hollanders naer Oost-Indien : met vier scheepen / onder 't beleydt van Cornelis Houtman, uyt texel t' zeyl gegaen, anno 1595
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
13
A.4592 [nr 0002] 
Corte verclaeringhe per Cornelis de Houtman vande Landen ghenaemt Oost Indien ofte Conquisten van Portugal.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
14
B.0216(0218) 
De eerste schipvaerd der Hollandsche Natie naer Oost-Indien, waer inne verhaelt wordt al wat haer sonderlings onder wegen bejegent is, als oock de conditien, religien, zeden, ende huyt houdinghe der volckeren, met den aerd, vruchtbaerheyd, ghewassen, dieren, ende ander eygentschappen der landen, die...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum