Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Hoek, P.P.C. aantal treffers: 14
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Rapport over de visscherij in de Zuiderzee, uitgebracht aan het college voor de Zeevisscherijen door den wetenschappelijken adviseur in visscherijzaken
maker:  Hoek, P.P.C.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
2
 
Rapport over schelpdierenvisscherij en schelpdierenteelt in de Noordelijke Zuiderzee, uitgebracht door de wetenschappelijken adviseur in visscherijzaken
maker:  Hoek, P.P.C.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
3
 
De vischtuigen volgens de bestaande reglementen in ons vaderland geoorloofd, gerangschikt naar de provinciën; elf platen met beschrijvende tekst
maker:  Hoek, P.P.C.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
4
 
Naar aanleiding van Dr. H.C.Redeke's Zuiderzeerapport.
maker:  Hoek, P.P.C.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
5
 
Rapport over ankerkuil- en staalbomenvisscherij op het Hollandsch Diep en Haringvliet
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
6
 
Exposition universelle - Paris 1900; Les Pays-Bas dans la classe 53; engins, instruments et produits de la pêche, pisciculture; liste des objects exposés preparée par la commission speciale
maker:  Hoek, P.P.C.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
7
 
Over het visschersonderwijs in ons vaderland
maker:  Hoek, P.P.C.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
8
200007789 
Die Crustaceen, gesammelt waehrend der fahrten des "Willem Barents"
maker:  Hoek, P.P.C.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
400002964 
Mededeelingen over visscherij : maandblad
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
42535 
Mededeelingen omtrent de levenswijze en de voortplanting van de ansjovis en omtrent de ansjovis-visscherij in de Zuiderzee
maker:  Hoek, P.P.C.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
42888 
Nota over den invloed van de mosselteelt en de mosselvangst op de bevaarbaarheid der Zeeuwsche stroomen en op de veiligheid der oevers
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
42918 
Welke inrichtingen zijn er voor de exploitatie van de nieuwe door de regeering te IJmuiden gebouwde visschershaven noodig en nuttig?
maker:  Hoek, P.P.C.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
A0120gr 
Onderzoek omtrent de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerszee : de afsluiting Noord-Holland-Wieringen-Friesland en de droogmaking van het gedeelte der Zuiderzee binnen die afsluiting.
literatuurNationaal Baggermuseum
Nationaal Baggermuseum
14
S.6535(047) 
Uitkomst van het onderzoek , of de schelpvisscherij langs de Noordzeekust nadeelig kan zijn voor het weerstandsvermogen van het strand en het behoud der duinen als zeewering : uitgegeven door het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum