Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Herrera, Antonio de aantal treffers: 40
titeltypemuseumafbeelding
1
19447 
De Gedenkwaardige en al-om Beroemde Voyagien der Spanjaarden na West-Indiën, Namentlijk in het Zuyder- en Noorder-gedeelte van het eertijds onbekende America, Met alles des selfs naby-gelegene Eylanden en onderhoorige Koningrijken, op uytdrukkelijk bevel van den Koning van Castilien door der selver ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
29108 
Nieuwe Werelt, Anders ghenaempt West-Indien.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
29666 
Uitvoerige reys-togten door Pedrarias Davila, met vyftien Schepen van zyn Katholyke Majesteit voor Opper-Bevelhebber afgezonden naar de Vaste Kust van Darien; in 't Jaar 1514, Verhalende nevens de vrugtbaarheid des Lands, Dieren en Zeden; de gelegentheid der Haven van de Havana, Peerel-visserye, vee...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
29888 
Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste Zee en Land-reysen na Oost en West-Indien, Mitsgaders andere Gewesten, ter eerster Ontdekking en soo vervolgens van verscheyde Volkeren, meerendeels door Vorsten, of Maatschappyen derwaarts gesonden, gedaan; zedert het jaar 1508 tot 1513. Waar van eenige...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
29889 
Opmerklyke zee-togten gedaan ter ontdekkinge van Eilanden en vaste Kusten der West-Indien, in de Jaaren 1508. en 1509. I. Door Sebastiaan d'Ocampo naar Kuba; II. door Jean Ponze de Leon naar de Borriquen; III. door Jean Diaz de Solis voor de tweede uit-reys met Vincent Yanez Pinzon, naar de vaste Ku...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
29891 
Aankomst van Jean d'Ezquebel ter Bevolking van Jamaica, door den Ammiraal Diego Kolumbus, van Hispaniola derwaards gezonden, in 't Jaar 1510. Verhaalende 't misnoegen der Kroon Portugaal; benevens veel zeldzaame Avondturen, rampspoeden en gevaaren aan Alonzo d'Ojeda, Diego de Nicueza, Vasco Nunez, L...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
29893 
Verscheide Zee en Land-togten gedaan in de West-Indien: d'Eerste door den beroemden Jean Ponze de Leon, een en andermaal ondernomen naar Florida, in 't Jaar 1512. de andere gedaan door Pamphilio de Narvaes, uit bevel van Diego de Velazques, op 't Eiland Cuba naar 't Landschap Cumaguea en elders, in ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
29894 
Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste Zee en Land-reysen na Oost en West-Indien, Mitsgaders andere Gewesten, ter eerster Ontdekking en soo vervolgens van verscheyde Volkeren, meerendeels door Vorsten, of Maatschappyen derwaarts gesonden, gedaan; zedert het jaar 1508 tot 1513. Waar van eenige...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
29895 
Opmerklyke zee-togten gedaan ter ontdekkinge van Eilanden en vaste Kusten der West-Indien, in de Jaaren 1508. en 1509. I. Door Sebastiaan d'Ocampo naar Kuba; II. door Jean Ponze de Leon naar de Borriquen; III. door Jean Diaz de Solis voor de tweede uit-reys met Vincent Yanez Pinzon, naar de vaste Ku...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
29897 
Aankomst van Jean d'Ezquebel ter Bevolking van Jamaica, door den Ammiraal Diego Kolumbus, van Hispaniola derwaards gezonden, in 't Jaar 1510. Verhaalende 't misnoegen der Kroon Portugaal; benevens veel zeldzaame Avondturen, rampspoeden en gevaaren aan Alonzo d'Ojeda, Diego de Nicueza, Vasco Nunez, L...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
29899 
Verscheide Zee en Land-togten gedaan in de West-Indien: d'Eerste door den beroemden Jean Ponze de Leon, een en andermaal ondernomen naar Florida, in 't Jaar 1512. de andere gedaan door Pamphilio de Narvaes, uit bevel van Diego de Velazques, op 't Eiland Cuba naar 't Landschap Cumaguea en elders, in ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
29900 
Drie verscheyde Togten Ter Zee en te Land In de West-Indien, Gedaan in 't Jaar 1523 en vervolgens. De eerste door Franciscus de Garay van Jamaica na Panuco; de tweede door Pedor d'Alvarado van Mexico na Guatemala; de derde door Diego de Godoy; mede van Mexico ter ontdekking en bevreediging van versc...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
29902 
Twee verscheyde scheeps-togten Gedaan na de Moluccos en St. Martha, In 't Jaar 1525 en vervolgens. De eerste met 6 Scheepen uyt de Corunna door den Ridder Garcia Jofre de Loyasa, na de Specery-Eylanden; de tweede door den Land-voogd Palomino, uyt de Haven van St. Domingo na St. Martha, etc. Behelsen...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
30203 
De Aanmerkenswaardigste en Alomberoemde Zee- en Landreizen der Portugeezen, Spanjaarden, Engelsen en Allerhande Natiën: zoo van Fransen, Italianen, Deenen, Hoogh- en Nederduitsen Als van veele andere Volkeren. Voornamelyk ondernomen tot Ontdekking van de Oost- en Westindiën, Midsgaders andere Verafg...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
15
30207 
De Gedenkwaardige en al-om Beroemde Voyagien der Spanjaarden na West-Indiën, Namentlijk in het Zuyder- en Noorder-gedeelte van het eertijds onbekende America, Met alles des selfs naby-gelegene Eylanden en onderhoorige Koningrijken, op uytdrukkelijk bevel van den Koning van Castilien door der selver ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
16
30374 
Description des Indes Occidentales, Qu' on appelle aujourdhuy le Nouveau Monde
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
17
30561 
Novus Orbis, Sive Descriptio Indiae Occidentalis
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
18
B27551-P3 
Description de las Yndias del Norte
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
19
B3094-P01 
Descriptio Indiae occidentalis per Antonium de Herrera Regium Indiarum et Castellae Historiographum
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
20
B3094-P03 
Description de las Yndias del Norte
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam