Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Herrera, A. de aantal treffers: 29
titeltypemuseumafbeelding
1
S.0126(03) [nr 0001] 
De gedenkwaardige en alom beroemde Voyagiën der Spanjaarden na West-Indiën, namentlyk in het zuyder- en noorder-gedeelte van ... America ...; , maar nu volkomen, izelvk deselve door A. de Herrera beschreven zyn " uytgevoert ; alles onlangs uyt het Spaans vertaalt; doorgaans met noodige zee- en landk...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
2
S.0126(03) [nr 0002] 
De gedenkwaardige en alom beroemde Voyagiën der Spanjaarden na West-Indiën, namentlyk in het zuyder- en noorder-gedeelte van ... America ...; , maar nu volkomen, izelvk deselve door A. de Herrera beschreven zyn " uytgevoert ; alles onlangs uyt het Spaans vertaalt; doorgaans met noodige zee- en landk...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
3
A.2406 [nr 0041] 
Aankomst van Jean d'Ezquebel ter bevolking van Jamaica ... derwaards gezonden in 't jaar 1510 (etc.)
maker:  Herrera, A. de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4
A.2406 [nr 0042] 
Des admiraal C. Kolumbus derde scheepstogt ... in 't jaar 1498 [enz.]
maker:  Herrera, A. de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
5
A.2406 [nr 0043] 
Drie verscheyde togten ter zee en te land in de West Indien ... in 't jaar 1523 ... door Franciscus de Garay, Pedro d'Alvarado, Diego de Godoy (etc.)
maker:  Herrera, A. de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
6
A.2406 [nr 0044] 
Eerste scheepstogt ... door Jean Dias de Solis en Vincent Jamez Pinzon gedaan naar Jukatan in 't jaar 1506 (etc.)
maker:  Herrera, A. de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
7
A.2406 [nr 0045] 
Eerste zeetogt van Alonso d'Ojeda en Amerikus Vesputius ... gedaan na de West Indien, beneffens die van Christoffel Guerre en Pero Alonso Nino in 't jaar 1499 [enz.]
maker:  Herrera, A. de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
8
A.2406 [nr 0046] 
Gevaarlyke zee-togt door Diego Mendez de Segura en Bartholemi Fiesco met twee Indiaanze kanoôs ten dienste van des ammiraals verlegentheid aan Jamaica, van daar naar Hispaniola gewaagd
maker:  Herrera, A. de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
9
A.2406 [nr 0047] 
Heldhaftige reystogten te land door Ferdinand Cortes in Nieuw Spanje ... in 't jaar 1519 (etc.)
maker:  Herrera, A. de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
10
A.2406 [nr 0048] 
Opmerklyke zeetogten ... ter ontdekkinge ... der West Indien in de jaaren 1508 en 1509, door Sebastiaan d'Ocampo ..., Jean Ponze de Leon ..., Jean Diaz de Solis (etc.)
maker:  Herrera, A. de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
11
A.2406 [nr 0049] 
De rampspoedige scheepstogt ... na Jukatan door Jean de Gryalva ... in de jaaren 1517 en 1518 (etc.)
maker:  Herrera, A. de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
12
A.2406 [nr 0050] 
Rampspoedige watertogt door Franciscus de Porras ... in 't jaar 1504 ... : beneffens de zeetogt van Ferdinandes Cortes ... naar Hispaniola (etc.)
maker:  Herrera, A. de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
13
A.2406 [nr 0051] 
De roemwaardige scheepstogt van Christoffel Kolumbus ... in den jare 1492 ... [enz.]
maker:  Herrera, A. de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
14
A.2406 [nr 0052] 
De trotsmoedige scheepstogt van Sebastiaan Caboto ... na de Moluccos ... beneffens de scheepstogt van Diego Garcia (etc.)
maker:  Herrera, A. de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
15
A.2406 [nr 0053] 
Twee onderscheydene reystogten ... inde West Indien ... in het jaar 1524 ... door Gil Gonzales Davila en ... Ferdinand Dortes (etc.)
maker:  Herrera, A. de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
16
A.2406 [nr 0054] 
Twee opmerklyke scheepstogten afgevaardigd naar de West Indien in het jaar 1502 : d'eerste onder ... Antonius de Torres ... : de tweede door ... Christoffel Kolumbus, voor de vierdemaal derwaards gedaan [enz.]
maker:  Herrera, A. de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
17
A.2406 [nr 0055] 
Twee verscheyde scheepstogten gedaan na de Moluccos in 't jaar 1525 ... door Garcia Jofre de Loyasa (en) door ... Rodrigue de Bastidas en P. Alvares Palomino (etc.)
maker:  Herrera, A. de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
18
A.2406 [nr 0056] 
Tweede scheepstogt van Christoffel Kolumbus ... na de West Indien in 't jaar 1493 [enz. etc.]
maker:  Herrera, A. de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
19
A.2406 [nr 0057] 
Uytvoerige reystogten door Pedrarias Davila ... naar ... Darien in 't jaar 1514 (etc.)
maker:  Herrera, A. de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
20
A.2406 [nr 0058] 
Verscheide zee en landtogten ... door ... Jean Ponze de Leon ... in 't jaar 1512 : de andere gedaan door Pamphilio de Narvaes ... in 't jaar 1513 (etc.)
maker:  Herrera, A. de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum