Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Hermite, Jacques l' aantal treffers: 16
titeltypemuseumafbeelding
1
16154 
Iounael Vande Nassausche Vloot, Ofte Beschryvinghe vande Voyagie om den gantschen Aerd-kloot, Gedaen met elf Schepen: Onder 't beleydt van den Admirael Iaques l'Heremite ende Vice-Admirael Gheen Huygen Schapenham, inde Iaren 1623, 1624, 1625, en 1626. Doch is hier by gevoeght een Beschryvinghe vande...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
16369 
Breeder Verhael ende klare beschrijvinge van tghene den Admirael Cornelis Matelief de Jonge inde Oost-Indien voor de Stadt Malacca, ende int belegh der zelver wedervaren is: als ooc den vreesselijcke strijdt ter Zee, tusschen den Admirael voorsz ende de Portugijsen, ende andere gheschiedenissen meer...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
18948 
La Furieuse defaite des Espagnols, et la sanglante Bataille donnee au Perou, tant par mer que par terre. Entre lesdits Espagnols et les Hollandois, conduits par leur Admiral, Iacques l'Hermite.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
19742 
Historische Verhael, Vande treffelijcke Reyse, gedaen naer de Oost-Indien ende China, met elf Schepen. Door den Manhaften Admirael Cornelis Matelief de Ionge. Inden Jaren 1605. 1606. 1607. ende 1608. [[en] Tot vervullinge van dese overschietende Bladeren, so hebben hier by gevoecht sommige Vragen en...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
19877 
Iournael Vande Nassausche Vloot, Ofte Beschryvingh vande Voyagie om den gantschen Aerdt-kloot, ghedaen met elf Schepen: Onder 't beleyd vanden Admirael Iaques l'Heremite, ende Vice-Admirael Geen Huygen Schapenham, inde Iaeren 1623, 1624, 1625, en 1626. Waer in de gantsche Historie, so wel haer weder...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
19881 
Verhael Van 't ghene Den Admirael L'Hermite in zyne reyse naer de Custen van Peru verricht, ende oock wat Schepen hy ghenomen ende verbrandt heeft, in de Haven van Callao, Tot den 1.Julij 1624 toe. Ghetranslateert uyt het Spaensch in onse Neder-duytsche Tale.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
19882 
Diurnal der Nassawischen Flotta, Oder Tagregister und Historische, ordentliche Beschreibung einer gewaltigen mächtigen Schiffahrt umb die gantse Erdkugel rund umbher. Von den Hochmögenden Herzen Staden an gestellet, und durch die abgeordneten glücklich vollbracht, In den 1623. 1624. 1625. 1626. und ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
19883 
Iournalen Van drie Voyagien, Te Weten I. Van Mr.Thomas Candish, met drie Schepen door de Magallaensche Straet rondom de Werelt, inden Iare 1568, 1587, en 1588. hebbende door't kruycen vander Zee gheseylt 13000 Mijlen. 2. Vande Heer Francoys Draeck, ende Heer Jan Hawkeins, Ridderen, naer West-Indien...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
29189 
Iounael Vande Nassausche Vloot, Ofte Beschryvinghe vande Voyagie om den gantschen Aerd-kloot, ghedaen met elf Schepen: Onder 't beleydt van den Admirael Jaques l'Heremite ende Vice-Admirael Gheen Huygen Schapenham, inde Iaeren 1623, 1624, 1625, en 1626. Wy hebben hier achter by gevoeght een Beschryv...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
29311 
Breeder Verhael ende klare beschrijvinge van tghene den Admirael Cornelis Matelief de Jonge inde Oost-Indien voor de Stadt Malacca, ende int belegh der zelver wedervaren is: als ooc den vreesselijcke strijdt ter Zee, tusschen den Admirael voorsz ende de Portugijsen, ende andere gheschiedenissen meer...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
29696 
Historische Verhael, Vande treffelijcke Reyse, gedaen naer de Oost-Indien ende China, met elf Schepen. Door den Manhaften Admirael Cornelis Matelief de Ionge. Inden Jaren 1605. 1606. 1607. ende 1608. [[en] Tot vervullinge van dese overschietende Bladeren, so hebben hier by gevoecht sommige Vragen en...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
29697 
Historische Verhael, Vande treffelijcke Reyse, gedaen naer de Oost-Indien ende China, met elf Schepen. Door den Manhaften Admirael Cornelis Matelief de Ionge. Inden Jaren 1605. 1606. 1607. ende 1608. [[en] Tot vervullinge van dese overschietende Bladeren, so hebben hier by gevoecht sommige Vragen en...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
29818 
Iournael Vande Nassausche Vloot, Ofte Beschryvingh vande Voyagie om den gantschen Aerdt-kloot, ghedaen met elf Schepen: Onder 't beleyd vanden Admirael Iaques l'Heremite, ende Vice-Admirael Geen Huygen Schapenham, inde Iaeren 1623, 1624, 1625, en 1626. Waer in de gantsche Historie, so wel haer weder...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
29819 
[Iournael Vande Nassausche Vloot, Ofte Beschryvingh vande Voyagie om den gantschen Aerdt-kloot, ghedaen met elf Schepen: Onder 't beleyd vanden Admirael Iaques l'Heremite, ende Vice-Admirael Geen Huygen Schapenham, inde Iaeren 1623, 1624, 1625, en 1626. Waer in de gantsche Historie, so wel haer wede...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
15
29820 
[Iournael Vande Nassausche Vloot, Ofte Beschryvingh vande Voyagie om den gantschen Aerdt-kloot, ghedaen met elf Schepen: Onder 't beleyd vanden Admirael Iaques l'Heremite, ende Vice-Admirael Geen Huygen Schapenham, inde Iaeren 1623, 1624, 1625, en 1626. Waer in de gantsche Historie, so wel haer wede...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
16
29886 
Recueil des voiages Qui ont servi à l'établissement et aux progrès de la Compagnie des Indes Orientales, Formée dans les Provinces-Unies des Païs-Bas. Tome Premier. ; [Tome Second. ; Tome Troisieme. ; Tome Quatrieme ; Tome Cinquieme ; Tome Sixieme ; Tome Septieme.] Seconde Edition reveue, et augme...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam