Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Gottfried, J.L. aantal treffers: 11
titeltypemuseumafbeelding
1
S.0126(03) [nr 0001] 
De gedenkwaardige en alom beroemde Voyagiën der Spanjaarden na West-Indiën, namentlyk in het zuyder- en noorder-gedeelte van ... America ...; , maar nu volkomen, izelvk deselve door A. de Herrera beschreven zyn " uytgevoert ; alles onlangs uyt het Spaans vertaalt; doorgaans met noodige zee- en landk...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
2
S.0126(03) [nr 0002] 
De gedenkwaardige en alom beroemde Voyagiën der Spanjaarden na West-Indiën, namentlyk in het zuyder- en noorder-gedeelte van ... America ...; , maar nu volkomen, izelvk deselve door A. de Herrera beschreven zyn " uytgevoert ; alles onlangs uyt het Spaans vertaalt; doorgaans met noodige zee- en landk...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
3
S.0126(03) [nr 0001] 
De gedenkwaardige en alom beroemde Voyagiën der Spanjaarden na West-Indiën, namentlyk in het zuyder- en noorder-gedeelte van ... America ...; , maar nu volkomen, izelvk deselve door A. de Herrera beschreven zyn " uytgevoert ; alles onlangs uyt het Spaans vertaalt; doorgaans met noodige zee- en landk...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4
S.0126(03) [nr 0002] 
De gedenkwaardige en alom beroemde Voyagiën der Spanjaarden na West-Indiën, namentlyk in het zuyder- en noorder-gedeelte van ... America ...; , maar nu volkomen, izelvk deselve door A. de Herrera beschreven zyn " uytgevoert ; alles onlangs uyt het Spaans vertaalt; doorgaans met noodige zee- en landk...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
5
S.0187 [nr 11644] 
De doorlugtige Scheeps-Togten der Portugysen na Oost-Indiën, mitsgaders de voornaamste gedeeltens van Africa en de Roode zee met alle daar omtrent gelegene eylanden
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
6
S.0187 [nr 11645] 
De doorlugtige Scheeps-Togten der Portugysen na Oost-Indiën, mitsgaders de voornaamste gedeeltens van Africa en de Roode zee met alle daar omtrent gelegene eylanden
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
7
S.0161(409) [nr 0001] 
Historische kronyck; vervattende een nauwkeurige ... beschrijvingh der aldergedenckwaerdigste geschiedenissen ... van den aenvangh der scheppingh tot ... 1576; op nieuws vertaeld na den derden vermeerderden druk met byvoegingh van de "Historie der reformatie in Duytschland" ... door S. de Vries; met...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
8
S.0161(409) [nr 0001] 
Historische kronyck; vervattende een nauwkeurige ... beschrijvingh der aldergedenckwaerdigste geschiedenissen ... van den aenvangh der scheppingh tot ... 1576; op nieuws vertaeld na den derden vermeerderden druk met byvoegingh van de "Historie der reformatie in Duytschland" ... door S. de Vries; met...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
9
S.0161(409) [nr 0001] 
Historische kronyck; vervattende een nauwkeurige ... beschrijvingh der aldergedenckwaerdigste geschiedenissen ... van den aenvangh der scheppingh tot ... 1576; op nieuws vertaeld na den derden vermeerderden druk met byvoegingh van de "Historie der reformatie in Duytschland" ... door S. de Vries; met...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
10
S.0187 [nr 11644] 
De doorlugtige Scheeps-Togten der Portugysen na Oost-Indiën, mitsgaders de voornaamste gedeeltens van Africa en de Roode zee met alle daar omtrent gelegene eylanden
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
11
S.0187 [nr 11645] 
De doorlugtige Scheeps-Togten der Portugysen na Oost-Indiën, mitsgaders de voornaamste gedeeltens van Africa en de Roode zee met alle daar omtrent gelegene eylanden
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum