Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Gildemacher, Karel Ferdinand aantal treffers: 19
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Skipperstaal : lexicon van de Friese schipperij, 1850-2000
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
Haskerlân. In tal bydragen ta de skiednis.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
3
 
Skripsje M.O.B. Frysk.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
4
 
Scripta Frisica. Tinkbondel foar Arne Spenter. Se Wúden en se súdden, mar... Over sterke en onregelmatige werkwoorden in ut Snekers.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
 
Seker, Blauwe Piter is un Sneker.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
Ride op Ruiter's Redens. Insamling klisjees.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
7
 
Wymbritseradiel. Skiednis fan gea en minsken.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
 
Skipperstaal. Lexicon van de Friese schipperij 1850-2000.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
9
 
Waternamen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
10
 
Een Rijk Bezit. Skasterlân op de achttiende-eeuwse kaarten van Johan Vegelin van Claerbergen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
11
 
Friese plaatsnamen. Alle steden, dorpen en gehuchten.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
12
 
Terpen en terpnamen. Een naamkundig en historisch-geografisch onderzoek naar vijf naamtypen in Fryslân.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
13
 
De stad om. De oude straatnamen van Sneek.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
14
 
Wêr is it lân sa wiid Wymbritseradiel. Wat bleef en veranderde.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
15
 
Hindeloopen. Stad van levende herinneringen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
16
 
Het Ir. D.F. Woudagemaal. Een levend werelderfgoed op stoom.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
17
 
Wetter en Rjucht.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
18
 
Het Friese water.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
19
 
Tussen Rijswit & Spanjolen. Drukkerijen in Fryslân.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum