Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Doetecum, Baptista van aantal treffers: 122
titeltypemuseumafbeelding
1
2.494.1 
Prent (landverkenning) Waerachtige gedaente van......door Jan Huygen van Linschoten, Baptista van Doetecum en Joahn van Doetecum
voorwerpenMuseum aan de A
Museum aan de A
2
A.0145(027)416 
Kaart van de veldtocht der Spaanse en Nederlandse legers in Gelderland en Overijssel
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
3
A.0145(081)2 
Poolkaart van Willem Barentsz., 1598
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4
A.0145(199) 
Kaart van het graafschap Zeeland, door Baptista van Doetecum, 1619, [...]
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
5
Atlas98_18 
Kaart van het hertogdom Henegouwen door Jean de Surhon en Henricus Hondius, ca. 1631Nobilis Hannoniae Comitatus Descriptio
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
B17482e-P01 
Ilhe de PrincipeA. No. 1. Afteeckeninghe van Ilhe de PrinceIsola del Principe
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
B17482e-P02 
Afbeelding van gevecht met de Portugezen in de baai van Ilhe de PrincipeDe Baye van Ilhe de PrincipeB. No.2. A. Schansen der Protugesen. B. Schermutsingh teghens de Portugesen. C. Schanse by de Hollanders opgheworpen. D. Plaetse daer Capiteyn Cleerhagen voor desen meenden een Schans te maecken.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
B17482e-P08 
Kaart van Straat MagallanesNo.8. Afbeeldinghe van de Straet MagallanesFretum Magallanicum in quod Olivier a Noort Generalis...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
B17482e-P09 
Afbeelding van het eiland La Mocha bij Chili't Eylandt la MochaLa Moche in Chili
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
B17482e-P12 
Kaart van een deel van de kust van Peru en BraziliëDeliniatio orarum Peru; cujus Metropolis Lima: In qua vicarius Regis, Archiepiscopusque habitant. hac Ci: vitas ex varijs nationibus populosa est. Las Salinas supra modum salisfera . distat ab hac 18. milliaribus.No. 12. Caerte ende nieuwe teeckenin...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
B17482e-P13 
Afbeelding van het eiland Los Ladrones't Eylandt de los LadronesIsle de Ladrones
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
B17482e-P22 
Afbeelding van de baai van BorneoLa baye de Isle et Cite de Borneo.No. 22. ende23. Afteeckeninghe van de Bay van Borneo, ende van des Konincx Armade. C. Vijf Visch-schuyten van stroo matten ghemaeckt. D. Den Hollandsche Admirael. E. Prauwen die met vivres aen boord komen. F. Vier swemmers die de Cab...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
B21593a-P11 
Maniere als haer die Mandoryns van China welcke het princepael governement hebben laten draegen en op die revieren vermeyen vaeren.Wijze waarop de Mandarijnen uit China, die het hoofdbestuur voeren, zich laten ronddragen in een draagstoel en over de rivieren varen.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
B21593a-P13 
A iiha e cidade de goa metropolitana da india e partes orientais que esta en 15 graos da banda do norte.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
15
B21593a-P19 
Fusten welcke die Portugeesen en haer vianden die Malabaren gebruijcken ter oorloch, en om coopmanschap te voeren.Fusten die door de Portugezen en hun vijanden, de Malabaren, werden gebruikt voor het voeren van oorlog en handel.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
16
B21593a-P34 
Scrickelicke beeldenisse der Indiaensche affgoden gestelt op alle hoecken van de weegen welcke sij hare offerhande doen en seer devoetelicken aenbidden van haer papen Bramenes (die om opinie van wysheyt daer seer geacht sijn) Pagodes genaemt / Mesquita ofte tempel der Machometische Indianen welcke s...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
17
B21593a-P35 
Die fruyten die in Indien wassen en seer lieffelick zijn om te eten als Mangas, Cajus, Iambos, Iaquas en Annanas met die Gember welcke om der menichte weijnich geacht is affconterfeijtinge naert leeven gelijck die staen en wassen.De vruchten die in Indië groeien en zeer smakelijk zijn om te eten zoa...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
18
B21593a-P36 
Indiaensche nooten ofte Palmboomen welcke in Indien veel opbrengen want geven soete spijs en dranck, stoff tot scheepen, seijlen en touwen en daer die selffde scheepen met gelaeden en die schipluijden mede gevoet werden. / Een plante draegende het geheele Iaer vruchten, diemen Indiaensche vijgen noe...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
19
B21593a-P37 
Indiaens riet wasschende inde dickte van een mans dije ofte been. / Een wonderbaerlicken boom welcke wt haere rancken weder neerwaerts wortelen bestaet ten laetstem soo veel plaets datter een volsleegen leeger mach onder berusten. / Die vruchten diemen Durioens noemt boven alle ander van smaeck en l...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
20
B21593a-P39 
Waerachtighe affbeeldinghe en gedaente vant Eylant Sancta Helena, vande Oost, Noort, en West zyde geleeghen op die hoochte van 16 graeden, aende Zuyt-zyde vande Linea equinoctiael.Een waar beeld en gedaante van het eiland Sint Helena, van de oost-, noort- en westzijde. Gelegen op de hoogte van 16 gr...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam