Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Conrad, F.W. aantal treffers: 17
titeltypemuseumafbeelding
1
1995.0699 
Canal de Suez : État de la question
maker:  Conrad, F.W.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
2
1995.0700 
La possibilità e l'utilità pratica del Bosforo di Suez ...
maker:  Conrad, F.W.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
3
31956 
Verspreide bijdragen
maker:  Conrad, F.W.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
32097 
Memorie over het al of niet voordeelige voor Delfland van eene uitwatering in de Noordzee te Scheveningen
maker:  Conrad, F.W.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
34392 
Waterloop-kundige proeven, gegrond op waarnemingen der strooms-snelheid, en berekening van de hoegrootheid des vermogens der uitwatering van den boezem bij Katwijk, gedaan in december 1807 en januarij 1808 door directeuren belast, destijds, met de executie der werken tot dezelve uitwatering F.W. Con...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
37571 
Over de verzinkingen van het Westerhoofd der nieuwe IJdijken te Amsterdam
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
42690 
Report on the Holstein great ship-canal from the Elbe to the Baltic, (Neustadt-Bay)
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
42868 
Rapport sur le projet d'un canal de grande navigation, entre la Mer du Nord et la Mer Baltique
maker:  Conrad, F.W.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
43038 
Rapport wegens het onderzoek omtrent eene uitwatering te Catwijk aan zee, gedaan in 1802 op last van DYKRICHTER en HOOGHEEMRAADEN van RHYNLAND
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
5989 
Verslag aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, over een onderzoek van het afsluiten, indijken, droogmaken en in cultuur brengen van een gedeelte der Zuiderzee, volgens het ontwerp van den heer J.A. Beijerinck, uitgebragt door den Raad van den Waterstaat, benoemd bij de beschikkingen van Zijne Ex...
maker:  Conrad, F.W.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
A.0016(13) 
Over de doorgraving der landengte van Suez; met eene tabel en 6 kaarten; voorgedragen in de ... natuurkundige afdeeling der Kon. Akademie van Wetenschappen ...
maker:  Conrad, F.W.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
12
A0163 
De Nieuwe Merwede
maker:  Conrad, F.W.
literatuurNationaal Baggermuseum
Nationaal Baggermuseum
13
S.0187 [nr 10437] 
Reizen naar de landengte van Suez, Egypte, het Heilige Land
maker:  Conrad, F.W.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
14
S.0187 [nr 10858] 
Rapport over het ontwerp van een kanaal ter vereeniging van de rivieren van Pest naar Szegedin in Hongarije
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
15
S.0187 [nr 10859] 
Aanteekeningen op eene reis in de rigting van het ontworpen kanaal door Holstein tot verbinding van de Noord- met de Oostzee, en voorts naar Kopenhagen, Stockholm enz. in 1863
maker:  Conrad, F.W.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
16
S.0187 [nr 10861] 
Rapport sur le projet d'un canal de grande navigation entre la mer du Nord et la mer Baltique
maker:  Conrad, F.W.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
17
S.0193 [nr 0001] 
Brief aan Baron Weckerlin, gedateerd op 10 augustus 1857, bevat tevens een afschrift van een schrijven van de Lesseps aan Conrad; in de brief wordt melding gemaakt van een discussie over het Suezkanaal tussen Koningin Sophie en Lord Palmerston, waarbij de vorstin zich een warm voorstandster van het ...
maker:  Conrad, F.W.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum