Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Commelin, Isaac aantal treffers: 24
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Begin ende Voortgangh, van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-indische Compagnie. Vervatende De voornaemste Reysen, by de Inwoonderen der selver Provincien derwaerts gedaen. Alles Nevens de beschrijvinghen der Rijcken, Eylanden, Havenen, Revieren, Stroomen, Rheeden, Winden, Diepten en O...
maker:  Commelin, Isaac
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
19713 
Begin ende Voortgangh, van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-indische Compagnie. Vervatende De voornaemste Reysen, by de Inwoonderen der selver Provincien derwaerts gedaen. Alles Nevens de beschrijvinghen der Rijcken, Eylanden, Havenen, Revieren, Stroomen, Rheeden, Winden, Diepten en O...
maker:  Commelin, Isaac
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
19714 
Begin ende Voortgangh, van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-indische Compagnie. Vervatende De voornaemste Reysen, by de Inwoonderen der selver Provincien derwaerts gedaen. Alles Nevens de beschrijvinghen der Rijcken, Eylanden, Havenen, Revieren, Stroomen, Rheeden, Winden, Diepten en O...
maker:  Commelin, Isaac
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
19716 
Begin ende Voortgangh, van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-indische Compagnie. Vervatende De voornaemste Reysen, by de Inwoonderen der selver Provincien derwaerts gedaen. Alles Nevens de beschrijvinghen der Rijcken, Eylanden, Havenen, Revieren, Stroomen, Rheeden, Winden, Diepten en O...
maker:  Commelin, Isaac
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
1993.8417 
Begin ende Voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie vervatende de voornaemste Reysen by de Inwoonderen der selver Provincien derwaerts gedaen : alles Nevens de beschrijvinghen der Rijcken, Eylanden, Havenen ...'t Eerste deel
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
6
1993.8418 
Begin ende Voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
7
1993.8419 
Tweede deel van het Begin ende Voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie begrijpende de volgende twaalf Voyagien voor de Inwoonderende...alles met behoorlijcke kaarten en koperen platen....
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
8
1993.8420 
Begin ende Voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie Generale beschrijvinghe van Indien.....
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
9
29417 
Frederick Hendrick van Nassauw Prince van Orangien Zyn Leven en Bedryf; Met Koopere Figuren verçiert. Eerste Deel. ; Tweede Deel.
maker:  Commelin, Isaac
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
A.0145(060)1 
Begin ende voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie : vervatende de voornaemste reysen by de inwoonderen der selver provincien derwaerts gedaen : ... met veele discoursen verrijckt, nevens eenighe koopere platen verciert : ... in twee delen verdeelt
maker:  Commelin, Isaac
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
11
A.0890(03) 
Frederick Hendrick van Nassauw, Prince van Orangiën; zyn leven en bedryf; met koopere figuren verciert
maker:  Commelin, Isaac
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
12
A.3359(01) [nr 0001] 
Begin ende voortgangh van de Vereenigde Nederlantsche Geoctryeerde Oost-Indische Compagnie : vervattende de voornaamste reysen by de inwoonderen der selver provincien ...
maker:  Commelin, Isaac
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
13
A.3359(01) [nr 0002] 
Begin ende voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie : vervatende de voornaemste reysen by de inwoonderen der selver provincien derwaerts gedaen : .. met veele discoursen verrijckt, nevens eenighe koopere platen verciert : ... in twee delen verdeelt
maker:  Commelin, Isaac
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
14
B.0216(0218) 
De eerste schipvaerd der Hollandsche Natie naer Oost-Indien, waer inne verhaelt wordt al wat haer sonderlings onder wegen bejegent is, als oock de conditien, religien, zeden, ende huyt houdinghe der volckeren, met den aerd, vruchtbaerheyd, ghewassen, dieren, ende ander eygentschappen der landen, die...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
15
B.0216(0219) 
Waerachtigh verhael van de schipvaerd op Oost-Indien ghedaen by de acht schepen in den jare 1598, van Amsterdam uyt-ghezeylt, onder 't beleyd van den Admirael Jacob Cornelissoon van Neck, ende Vice-Admirael Wybrand van Warwijck : uyt het journael ofte dagh-register voor defen daer van ghedruckt, end...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
16
B.0216(0220) 
Kort ende waerachtigh verhael van de tweede schipvaerd by de Hollanders op Oost-Indien gedaen, onder den heer Admirael Iacob van Neek, getogen uyt het journael van Roelof Roelofsz, vermaender op 't schip Amsterdam, ende doorgaens uyt andere schrijvers vermeerdert [ deel uit de bundel Begin ende voor...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
17
B.0216(0221) 
Kort ende waerachtigh verhael van 't gheene seeckere vijf schepen, van Rotterdam in 't jaer 1598. den 27 junij nae de Straet Magaljanes varende, over-ghekomen is, tot den 21 januarij 1600. toe, op welcken dagh capiteyn Sebald de Weert, met 't schip, 't Gheloove ghenoemt, de felve Strate verlatende, ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
18
B.0216(0222) 
Beschrijvinge van de schipvaerd by de Hollanders ghedaen onder 't beleydt ende generaelschap van Olivier van Noort, door de Straet of Engte van Magellanes, ende voorts de gantsche kloot des Aertsbodems om [ deel uit de bundel Begin ende voortgangh ...]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
19
B.0216(0223) 
Historisch verhael van de voyagie der Hollanderen met den schepen gedaen naer de Oost-Indien, onder het beleydt van den Admirael Steven van der Hagen. in den iare 1599 ende volghende. daer by ghevoecht is de voyagie van twee Achins-Vaerders, onder het beleyt van Cornelis Pietrz, ende Guiljam Senecal...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
20
B.0216(0224) 
Journael, ofte dach-register van den voyagie ghedaen onder het beleydt van den Admirael Wolfhart Harmansen. Naer de Oost-Indien, in den iaren 1601, 1602 ende 1603, vervatende de vermaerde zee flagh, met zijn 5 schepen gedaen voor Bantam. teghens de Portugese Admirael Don Andrea Fortado Mendas, met s...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum