Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Colijn aantal treffers: 50
titeltypemuseumafbeelding
1
BWAE250-P01-TP 
Roterodamum
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
BWAE250-P02 
Isola del PrincipeAcontexfeytinge van Isole de Principe legghende anderhalf graet by noorden de Linie. daer den Generael moest aen varen om het cranck volck te ververschen Sendende drie Saloupen met veertich man aen Lant. daer van vier op gingen met een Vredevaen. de Portugesen deden vergelijcx ons ...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
BWAE250-P03 
Afbeelding van gevecht met de Portugezen in de baai van Ilhe de PrincipeLa baye de l'Isle du PrinceDen Generael sulcks verstaende heeft syne Schepen inde Bay ghecort. A. Zijn de Schansen der Portugesen. B. Is de schermutlinge die wy met 120. Man dede tegen de Portugesen C. Is een Schans by ons volck...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
BWAE250-P04 
Afbeelding van inwoners van het eiland de PrincipeLes habitans de lisle du PrinceAfcontexfeytinge vant volck op Isole de Principe. A. Is een Overste onder haer/ ghebruyckende een Rondas met een spiets/ en een Rapier opt lijf hangende. B. Is een ghemeen Man so hy dagelijcx gaet. C. Zijn haer vrouwen/...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
BWAE250-P05 
Afbeelding van Rio de JaneiroRio JaeveroAfcontexfeytinge van Rio Javero leggende op 23. graden 15. minuten by zuyden de linie. G. Hier lagen wy met onse schepen eerst gheset. A. Is het Casteel der Portugesen leggende op de noortzyde vanden inganck. B. Tegen overt Casteel leyt de Stadt Javeiro. C.Is ...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
BWAE250-P06 
Afbeelding van I.S. Sebastiaen huidig São SebastiaoI.S. SebastiaenAfcontexfeptsel van Isole S. Sebastiaen/ leggende op 24. graden by zuyden de linie. A. Hier voeren y ses man aen Lant van Capiteyn Huydecoopers volck. B. Hier wy werde so veel Vis ghevanghen als de netten telken mael konden lyden. C. ...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
BWAE250-P07 
I. S. ClaraAfcontexfeptinge vant Eylant S. Clara: A.Hier brachten wy alle onse crancken aen Lant. B. Is een Eylantken oft Clip daer wy vele vis vingen. C. Is het Schip de Eendrachts dat hier verbrant werdt omdat het soo leck was dattet niet langher voort mocht.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
BWAE250-P08 
Afbeeling van Porto Desire het huidige Puerto DeseadoPorto de SeijroPorto DesireAfcontexfeptinge van Porta Desire leggende op de hooghte van 47. graden 40. minuten/ by zuyden de Linie een Lant met weynich gheboomte. Capiteyn Jacob Jansz Huydecooper is hier ghestorven en eerlick begraven.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
BWAE250-P09 
Kaart van Straat MagallanesFretum Magallanicum in quod Olivier a Noort Generalis
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
BWAE250-P10 
Afbeelding van het eiland La Mocha bij ChiliLa Moche in Chili
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
BWAE250-P11 
Afbeelding van inwoners van het eiland La Mocha bij ChiliLes habitans de la Mocho
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
BWAE250-P12 
Afbeelding van achtervolging op Spaanse koningsschip Bon JesusS. MariaA. Is onsen Admirael B. Is ons Jacht. C. Is een Spaens Scheepken ghenaemt Bon Jesus comende vant Eylant S. Maria t welcke wy nae jaechden om dat sy van ons coemste niet souden boodschappen.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
BWAE250-P13 
Afbeelding van het eiland Los LadronesIsle de Ladrones
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
BWAE250-P14 
Afbeelding van de inwoners van het eiland Los LadronesLes Habitans de Lysle de la DronesAfconterfeytinghe van’t Volck op de Eylanden Ladrones zijnde aldus van ghestalte, gaen al naeckt, alleen dat de Vrouwen een bladeken hebben voor haer Schamelheyt.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
15
BWAE250-P15 
Afbeelding van de baai van la Baye huidig AlbayLa Baye la baye
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
16
BWAE250-P16 
Afbeelding van de inwoners van Straat Magallanes, Capul en Nieuw SpanjeLa Race deuor an destrait de Magellaes/ Vng habitant de lysle Capul/ Vng habitant de Nova Spaia artisonA. Is de afconterfeytinge vant volck inde Straet Magellanes/ vant gheslachte van Gnoe/ sy bewoonen een Lant genaemt Coffi: Dae...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
17
BWAE250-P17 
Afbeelding van verovering Japanse sampan door NederlandersVng Batteau Japan dut Champan
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
18
BWAE250-P18 
Afbeelding van acht JapannersLa comune accousre polonoise/ Vng Capitaine de JapanLetter A. Is een Capiteyn ofte Edelman van Japan/ gheelcet in lichten syde/ met allerley loofwerck ende bloemen geschildert/ hebbende een boghe in sijn rechterhant met een sabel op syn zijde. B. Is het gemeen volck/ gae...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
19
BWAE250-P19 
Afbeelding van zeeslag bij Manila in 1600La bataille d'dutre nous et contre cieux de Manille faicte le 14 Decembre an 1600Afconterfeytinge hoe den Admirael van Manille seer stout aen ons boort quam/ dapper schiettende. Letter A. Is den Admirael van Manille. B. Is onsen Admirael. C. en D, Is den Vice...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
20
BWAE250-P20 
Afbeelding van zinkend Spaans schipL'admiral estant surmonte sen allant au fondou a nostre veue
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam