Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Casas, Bartolomé de las aantal treffers: 5
titeltypemuseumafbeelding
1
 
The "Diario" of Christopher Columbus's first voyage to America, 1492-1493
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
De ontdekking van Amerika : scheepsjournaal 1492-1493
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
 
De verwoesting van de West-Indische landen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
29301 
Spieghel der Spaenscher tyrannye, in West-Indien, Waer inne verhaelt wordt de moordadighe, schandelijcke, ende grouwelijcke seyten, die de selve Spaenjaerden ghebruyckt hebben inde selve Landen. Mitsgaders de beschryvinghe vander ghelegentheyt, zeden ende aert van dezelve Landen ende Volcken.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
30300 
Den Vermeerderden Spieghel der Spaensche tierannije, geschiet in Westindien, waerin te sien is de onmenschelijcke wreede feyten der Spanjaerden met samen de beschrijvinge der selver lant en volcken aert en nature allen Vaderlandt lievende en Vrome Voorstaders ten exempel voorgestelt
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam