Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Bosch, Lambert van den aantal treffers: 6
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Leeven en daden der doorluchtighste zee-helden en ontdeckers van landen, deser eeuwen ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
15159 
Leeven en Daden Der Doorluchtighste Zee-helden En Ontdeckers van Landen, deser eeuwen. Beginnende met Christoffel Colombus, Vinder van de Nieuwe Wereldt. En eyndigende met den Roemruchtigen Admirael M.A. de Ruyter, Ridd. etc. Vertoonende veel vreemde Voorvallen, dappere Verrichtingen, stoutmoedige B...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
16382 
Leeven en daaden der doorluchtigste zeehelden, beginnende met de tocht na Damiaten, voorgevallen in den Jare 1217 en eindigende met den beroemden Admirael M.A. de Ruyter: vertoonende alle de voornaemste Zeedaden die de Hollanders en Zeelanders etc. van haer begin aen, loffelijck tegens hun vyanden v...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
16389 
Leven en Bedryf Van den vermaarden Zeeheld Cornelis Tromp, Graaf van Sylliesburg, Ridder van den Olifant, Baronet, etc. Lieutenant Admiraal Generaal van Holland en Westvriesland. Ondermengd met de voornaamste daaden van verscheidene andere Zeehoofden, en voornaamentlijk met die van Marten Harpertsz....
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
1991.0676 
Leeven en Daden der Doorluchtighste Zee-helden en Ontdeckers van Landen, deser Eeuwen : Beginnende met Christoffel Columbus, vinder van de Nieuwe Wereldt en eyndigende met den Roemruchtigen Admirael M.A. de Ruyter, Ridd. &c. : Vertoonende veel vreemde Voorvallen, dappere Verrichtingen ....
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
6
S.0187 [nr 10934] 
Tooneel des oorlogs, Opgerecht in de Vereenigde Nederlanden Door de wapenen van de Koningen van Vrankryk en Engeland, Keulsche en Munstersche Bisschoppen. Tegen De Staten der Vereenigde Nederlanden en hare Geallieerden. Nevens de aanmerkwaardigste saken ... zedert het jaar 1669, alwaar de historie v...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum