Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Bontekoe, Willem Ysbrantsz aantal treffers: 18
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Journalen van de gedenckwaerdige reijsen van Willem Ysbrantsz. Bontekoe, 1618-1625
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
Iovrnael ofte gedenckwaerdighe beschrijvinghe vande Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn : begrijpende veel wonderlijcke en ghevaerlijcke saecken hem daer in wedervaren, begonnen den 18. december 1618 en vol-eynt den 16. november 1625
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
 
De gedenkwaardige reizen van Willem Ysbrantsz. Bontekoe
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
 
Journael ofte Gedenckwaerdige beschrijvinghe : de wonderlijke avonturen van een schipper in de Oost, 1618-1625
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
 
Het journaal van Bontekoe : de gedenkwaardige beschrijving van de reis naar Oost-Indië van schipper Willem IJsbrantsz. Bontekoe uit Hoorn
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
[vrl.nr. 21097] 
Memorable description of the East Indian voyage, 1618-'25
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
7
17755 
Journael, Ofte Gedenckwaerdige beschrijvinge van de Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz Bonte-Koe van Hoorn. Begrijpende veel wonderlijcke ende gevaerlijcke saecken hem daer in weder-varen: Begonnen den 18. December 1618. en vol-eynd den 16. November 1625. Waer by gevoeght is het Journael van D...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
18050 
Iournael, Ofte Gedenckwaerdige beschrijvinge van de Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz Bonte-Koe van Hoorn. Begrijpende veel wonderlijcke ende gevaerlijcke saken hem daer in wedervaren: Begonnen den 18. Decemb.1618. en vol-eyndt den 16. Novemb.1625. Waer by gevoeght is het Journael van Dirck A...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
18052 
Journaal, Ofte Gedenkwaardige Beschryvinge, van de Oost-Indische Reyze van Willem Ysebrants Bontekoe, van Hoorn, Begrypende veel wonderlijke en gevaarlijke Zaken, hem daar in wedervaren. Begonnen den 18. December 1618. Ende vol-eynd den 16 November 1625. Waar by gevoegt is 't Journaal van Dirk Alber...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
1996.0003 
Journael ofte Gedenckwaerdige beschryvinge van de Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn ... Waer by gevoeght is het Journael van Dirck Albertsz Raven, als oock verscheyden gedenckwaerdige geschiedenissen, op veel plaetsen verbetert ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
11
1996.0455 
Iournael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe : De wonderlijke avonturen van een schipper in de Oost : 1618 - 1625
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
12
1996.0455 
Iournael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe : De wonderlijke avonturen van een schipper in de Oost : 1618 - 1625
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
13
2000.0507 
Journaal ofte Gedenckwaardige Beschrijvinge van de Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn. Begrijpende veel wonderlijcke en gevaarlijcke Saaken, Hem daar in Weder-varen ... Waer by gevoegt is 't Journaal van Dirk Alberts Raven
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
14
2004.5361 
Wilhelm Isbrand Bonteku's merckwürdige Abentheuer auf einer Reise aus holland nach Ostindien
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
15
2006.0932 
Het journaal van Bontekoe
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
16
29886 
Recueil des voiages Qui ont servi à l'établissement et aux progrès de la Compagnie des Indes Orientales, Formée dans les Provinces-Unies des Païs-Bas. Tome Premier. ; [Tome Second. ; Tome Troisieme. ; Tome Quatrieme ; Tome Cinquieme ; Tome Sixieme ; Tome Septieme.] Seconde Edition reveue, et augme...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
17
39329 
Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
18
A.1702(01) [nr 0001] 
Iournael ofte Gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn. Begrijpende veel wonderlijcke en gevaerlijcke saeken hem daer in wedervaren. Begonnen den 18. december 1618 en vol-eynt den 16 november 1625
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum